CENNIK PSYCHOLOG

 • terapia indywidualna 50-55 min 100zł
 • terapia par 50-55 min 110zł
 • terapia rodzin 50-55 min 120 zł
 • wizyty domowe 60 min 250 zł
 • terapia dla studentów 50- 55 min 80zł
  Warunkiem jest posiadanie ważnej legitymacji.
  Zniżka obejmuje: terapię indywidualną i konsultacje psychologiczne w dni powszednie w godzinach 9:00-16:00.

CENNIK PSYCHOLOG DZIECIĘCY

 • terapia indywidualna dziecka: 100 zł (spotkanie trwa 50-55 minut)

 • konsultacje dla rodziców/opiekunów: 100 zł
  W przyjętym modelu pracy pierwsza konsultacja zawsze odbywa się z rodzicem/opiekunem bez udziału dziecka. Jest to moment na przedstawienie przez rodziców ich sposobu widzenia trudności oraz przedstawienia im przez prowadzącego konsultację modelu proponowanej pracy oraz dokonania ustaleń formalnych. Podczas konsultacji w której nie uczestniczy dziecko rodzic/opiekun ma możliwość poruszenia istotnych wątków dotyczących sytuacji dziecka, które czasami nie powinny być poruszane przy dziecku.
  (spotkanie trwa 50 minut)

CENNIK DIETETYK

 • Konsultacja dietetyczna - 80 zł
  Analiza składu ciała + wywiad żywieniowy + zalecenia dietetyczne bez ułożenia diety indywidualnej
 • Konsultacja dietetyczna z ułożeniem diety - 140 zł
  Analiza składu ciała + wywiad żywieniowy + zalecenia dietetyczne do momentu otrzymania 1 diety+
  7 dniowa zbilansowana dieta (przygotowana indywidualnie z uwzględnieniem preferencji smakowych klienta- po 3 dniach od wizyty- dieta do stosowania przez dwa tygodnie)
 • Wizyta kontrolna -100 zł
  Analiza składu ciała + omówienie efektów diety+ kolejna 7 dniowa zbilansowana dieta.

CENNIK MEDIATOR

 • Mediacja:
  czas trwania: 55-60 min
  cena: 100 zł
  - czas trwania: powyżej 60 min
  - cena: dopłata za każde pół godziny - 50 zł
 • Sporządzenie porozumienia mediacyjnego (ugody sądowej):
  cena: 150 zł
 • Sesja mediacyjna, podczas której strony podpisują porozumienie:
  czas trwania: 30 min
  cena: 50 zł

CENNIK PEDAGOGA

 • sesja godzinna z dzieckiem 100 zł (50 minut pracy z dzieckiem, 10 rozmowa z rodzicami).
 • Warsztaty grupowe (arteterapia), szkolenia- 200-300 zł/ godz.