park

Pięć podtypów uzależnienia od alkoholu

  1. Podtyp "młody dorosły" charakteryzuje się stosunkowo niskim wskaźnikiem uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych, brakiem innych problemów psychicznych, rzadkimi przypadkami występowania uzależnienia w rodzinie. Osoby takie zwykle nie poszukują pomocy.
  2. Podtyp "młody antyspołeczny" obejmuje w większości około dwudziestolatków, którzy w dość młodym wieku rozpoczęli picie alkoholu. W ich rodzinach spotyka się osoby uzależnione. Uzależnienie w ich przypadku łączy się z rożnego rodzaju problemami psychicznymi , a ponad to często są uzależnieni od nikotyny lub używają narkotyków.
  3. Podtyp "funkcjonalny" obejmuje przeważnie ludzi w średnim wieku, dobrze wykształconych, z ustabilizowaną sytuacją zawodową i rodzinną. W ich rodzinach spotyka się przypadki uzależnienia.
  4. Podtyp "średnio-nasilony " obejmuje osoby, które zazwyczaj maja w swoich rodzinach osoby uzależnione od alkoholu, często borykają się z problemami psychicznymi, większość z nich to ludzie palący papierosy. W tej grupie wiele osób poszukiwało już pomocy.
  5. Podtyp "przewlekły" obejmuje osoby w średnim wieku , które stosunkowo wcześnie zaczęły pić; osoby te cechuje wysoka częstotliwość występowania zachowań antyspołecznych i przestępczych. Najczęściej pochodzą z rodzin alkoholowych. Duży odsetek osób z tej podgrupy leczyło się z powodu uzależnienia.