park

Głód alkoholowy

Głód alkoholu to silna potrzeba wypicia alkoholu oraz bardzo przykry stan emocjonalny połączony z pragnieniem doznania natychmiastowej ulgi.
Jest bardzo wiele czynników, które doprowadzają do chęci napicia się.
Należą do nich m.in.:

  1. Alkoholowy zespół abstynencyjny: złe samopoczucie fizyczne i psychiczne.
  2. Stres i niewielkie umiejętności /lub ich brak/ poradzenia sobie z nim bez alkoholu.
  3. Kontakt z alkoholem /przebywanie z osobami pijącymi, kupowanie alkoholu dla gości, trzymanie alkoholu w domu, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich zakrapianych alkoholem/.
  4. Świadomość porażki, niepowodzeń.

Głód alkoholowy rozwija się gdy następuje wzrost napięcia, które przeważnie zostaje stłumione, "wyrzucone" poza świadomość. Następnym etapem może być "rozkręcenie" napięcia pomimo stłumienia. Poszukiwanie przyczyn złego samopoczucia w otoczeniu, na zewnątrz, a nie w sobie. Dla osoby uzależnionej od alkoholu lub pijącej ryzykownie pojawia się pragnienie pozbycia się dyskomfortu, natychmiastowego rozładowania napięcia poprzez wypicie alkoholu i doznania ulgi. Pragnienie ulgi przesłania ewentualne intelektualne próby poradzenia sobie z głodem, podważa wskazówki terapeutyczne i niszczy dotychczasowe "małe zwycięstwa".

Alkohol 3

Jednym z wymiarów życia jest jakość zaangażowania w sprawy, rzeczy czy ludzi, którzy zajmują najważniejsze miejsce w naszym życiu. W miarę rozwoju alkoholizmu alkohol staje się najważniejszą rzeczą w życiu, ośrodkiem szczególnej uwagi i obiektem relacji. Przy pomocy alkoholu podejmowane są próby opanowania lęków, zaspokojenia potrzeby odczuwania przyjaźni i ufności, potrzeby odczuwania znaczenia, celu, sensu i wartości życia. Niektórym osobom alkohol pozornie pomaga wypełnić pustkę życia. Nie zauważają, że wypiera on coraz więcej rzeczy wartościowych, uniemożliwia urzeczywistnienie posiadanych talentów i zdolności, a tym samym pogłębia istniejącą już pustkę. Chwilowe poczucie siły, jedności, przyjaźni czy wspólnoty zanika z chwilą kiedy alkohol przestaje działać. Pojawia się coraz większe osamotnienie, od którego ucieczką staje się kolejna porcja alkoholu. W ten oto sposób następuje utrwalanie się mechanizmu "błędnego koła".

Alkohol 2

Pomimo powszechnego przekonania o prozdrowotnym wpływie niewielkich dawek alkoholu na zdrowie nie ma rzetelnych, potwierdzonych naukowo dowodów na poparcie tej tezy. Przeprowadzona natomiast setki badań potwierdzających założenie, że picie alkoholu na negatywny wpływ na właściwe każdy narząd człowieka.
Mogę śmiało powiedzieć, że:

  • alkohol jest substancją wywołującą wiele chorób i stwarzającą problemy diagnostyczne,
  • uzależnieni później zgłaszają się do lekarza, leczą się niesystematycznie, nie biorą regularnie leków, lekceważą diagnozy,
  • alkohol zmniejsza i zmienia zdolność oddziaływania leków wchodząc z nimi w interakcje,
  • alkohol zwiększa wypadkowość, w tym również ze skutkami śmiertelnymi,
  • ryzyko popełnienia samobójstwa jest 3-9 razy większe niż wśród osób niepijących alkoholu,
  • zatrucia alkoholem są/bywają śmiertelne.