park

Alkohol 2

Pomimo powszechnego przekonania o prozdrowotnym wpływie niewielkich dawek alkoholu na zdrowie nie ma rzetelnych, potwierdzonych naukowo dowodów na poparcie tej tezy. Przeprowadzona natomiast setki badań potwierdzających założenie, że picie alkoholu na negatywny wpływ na właściwe każdy narząd człowieka.
Mogę śmiało powiedzieć, że:

  • alkohol jest substancją wywołującą wiele chorób i stwarzającą problemy diagnostyczne,
  • uzależnieni później zgłaszają się do lekarza, leczą się niesystematycznie, nie biorą regularnie leków, lekceważą diagnozy,
  • alkohol zmniejsza i zmienia zdolność oddziaływania leków wchodząc z nimi w interakcje,
  • alkohol zwiększa wypadkowość, w tym również ze skutkami śmiertelnymi,
  • ryzyko popełnienia samobójstwa jest 3-9 razy większe niż wśród osób niepijących alkoholu,
  • zatrucia alkoholem są/bywają śmiertelne.

Alkohol 1

Moje dotychczasowe doświadczenie terapeutyczne pokazuje jak wiele zakłamań zostało zbudowanych wokół tematu alkoholu. Dotyczy to ilości alkoholu, jego rodzaju, czasu picia i miejsca; ludzi, z którymi się pije lub picia w samotności; powodów picia, które uzasadniają jego spożycie i bagatelizowania skutków wpływu alkoholu na zdrowie somatyczne(fizyczne) i psychiczne. Chciałabym, aby krótkie notatki, które będą się pojawiać na stronie zwiększyły samoświadomość osób czytających. Niezależnie od poziomu oddziaływania alkoholu na życie, np. picia okazjonalnego lub picia regularnego, weekendowego lub alkoholizmu warto poszerzyć swoją wiedzę w zakresie oddziaływania alkoholu na wszystkie obszary funkcjonowania psycho-społeczno-somatycznego. Wiedza jest niezbędnym czynnikiem radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niepokojących. Pozwala zmniejszyć niepewność, osłabia lęk, wzmacnia postawę otwartości i poszerza zakres strategii radzenia sobie z problemem lub chorobą, poszukiwania rozwiązań.

Jak być zestresowanym

  1. Nigdy nie ćwicz. Aktywność fizyczna jest strata czasu, który możesz spędzić na zamartwianiu się.
  2. Korzystaj z używek. Niech beda twoimi przyjaciółmi!
  3. Zrezygnuj z relaksu. Odrzuć dowody, że relaksacja i medytacja pomagają obniżyć stres.