Logopeda Katarzyna Hejne

Nazywam się Katarzyna Hejne. Posiadam kwalifikacje do nauczania języka polskiego oraz do prowadzenia terapii logopedycznej.

Pracowałam, przez kilka lat jako nauczyciel polonista i logopeda w szkole podstawowej i gimnazjum. Poza tym prowadziłam zajęcia logopedyczne (grupowe i indywidualne) w przedszkolach. Moja praca była do tej pory głównie związana z dziećmi. Z przyjemnością jednak podejmę się również pracy z młodzieżą czy dorosłym pacjentem. Logopedia jest dziedziną, w której pragnę się doskonalić stale połębiając swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne oraz terapeutyczne, odpowiadając jednocześnie na zapotrzebowanie współczesnego człowieka, zarówno młodego jak i dorosłego. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci, co również czyni mnie osobą wyrozumiałą, cierpliwą oraz otwartą na współpracę z każdym pacjentem.

Podczas terapii stosuję całościowe podejście do pracy, dostrzegając związek między rozwojem mowy a rozwojem umysłowym dziecka. Większość podejmowanych przeze mnie działań i ćwiczeń ma charakter ogólnorozwojowy. Do diagnozy wykorzystuję standaryzowane testy, przeznaczone do badania mowy na różnych etapach rozwoju. Zawsze stosuję indywidualny plan terapii oraz przygotowuję pomoce logopedyczne ukierunkowane na doskonalenie konkretnych sprawności komunikacyjnych, często przygotowane samodzielnie (np. gry, zabawy, obrazki). Prowadząc terapię logopedyczną stymuluję prawidłowy rozwój mowy u dzieci, ale dbam również o poprawną jej wymowę. W pracy wykorzystuję elementy wczesnego wspomagania, Metody Krakowskiej oraz Integracji sensorycznej. Z wielkim zaangażowaniem podejmuję działania wspierające naukę czytania i pisania.u dzieci w wieku szkolnym. Konsultuję z rodzicami wszelkie niepokojące objawy w rozwoju mowy ich dzieci.

Kwalifikacje

  • Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu - specjalność nauczycielska,
  • Ukończyłam dwuletnie Podyplomowe studia dla nauczycieli na kierunku logopedia - WSNHiD w Poznaniu;
  • Uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Dyrektorów szkół i ODN w Poznaniu (kursy, seminaria, szkoleniowe , rady pedagogiczne,warsztaty), dotyczących pracy z uczniem słabym i zdolnym oraz wielu działań związanych z pracą i doświadczeniem zawodowym nauczyciela.

Doświadczenie zawodowe

  • Przez 4 lata pracowalam w szkole podstawowej oraz 1 rok w gimnazjum, pełniąc funkcję nauczyciela polonisty, logopedy oraz wychowawcy klasy.
  • Odbyłam blok praktyk logopedycznych w czterech poradniach psychologicznopedagogicznych
  • Pracowałam w dwóch przedszkolach prowadząc zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne.
  • Ciągle podejmuję działania związane z doskonaleniem zawodowym, biorę udział w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach.
  • Doskonalę własny warsztat pracy, przygotowując samodzielnie różnego rodzaju pomoce dydaktyczne do indywidualnej pracy z pacjentem.