Pedagog Justyna Rakoczy-Wieczorek

Jestem pedagogiem specjalnym oraz dyplomowanym terapeutą Stosowanej Analizy zachowania (ABA- applied behavioral analysist). Zajmuję się terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, w tym ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Wybór stosowanej analizy zachowania podyktowany jest dużą efektywnością tej formy terapii. Jest to dyscyplina naukowa, zajmująca się systematycznym wykorzystywaniem procedur wyprowadzonych z praw opisujących zachowanie.

  W jakim celu?
 • by rozwijać u dziecka umiejętności deficytowe, czyli takie, jakich nie ma lub jest ich za mało, w odwołaniu do wieku dziecka (np. jeszcze nie mówi, jeszcze nie bawi się, bawi się tylko czerwonymi piłkami)
 • by redukować nadmiary behawioralny, czyli zachowania, w które dziecko nie powinno się angażować, a angażuje się w takim stopniu, że zachowania te utrudniają jemu lub uniemożliwiają dalszy rozwój i funkcjonowanie społeczne (zachowania niepożądane, zachowania trudne- np. krzyczy, ciągle się kręci, uderza się )
 • by generalizować nabyte umiejętności, czyli utrzymywać je w czasie, w różnych miejscach, w obecności różnych osób.

W terapii stosowane są indywidualne systemy motywacyjne, co jest siłą napędu procesu terapii.
Terapia skierowana jest dla dzieci od 2 roku życia.
Prowadzę terapię indywidualną, konsultacje z rodzicami, nauczycielami.

Jestem także dyplomowanym arteterapeutą. Prowadzę warsztaty dla dzieci i młodzieży, dla dzieci z rodzicami z wykorzystaniem różnych technik arteterapii: choreoterapii, muzykoterapii, terapii opartej na sztukach wizualnych, teatroterapii.

Kwalifikacje:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: Edukacja i rewalidacji i osób niepełnosprawnych intelektualnie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
 • Stosowana Analiza Zachowania, studia podyplomowe, Szkoła Wyższa Pedagogii Społecznej w Warszawie
 • Arteterapia, studia podyplomowe, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła "Millenium"
 • Kwalifikacje w zakresie stosowania metod alternatywnej i wspomagającej komunikacji dla osób z zaburzeniami w obszarze porozumiewania się lub dla osób nie posługujących się mową: metody AAC (alternatywnej i augmentatywnej komunikacji) PECS, Makaton, PCS, piktogramy.
 • Szereg szkoleń i warsztatów doskonalących i uskuteczniających pracę z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi w tym metody pedagogiki zabawy, Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona, Programy Aktywności M.Ch.Knill ów.
 • Pracuję pod superwizją.
 • Ciągle się uczę, rozwijam, doskonalę, konfrontuję.
 • Swoimi umiejętnościami i doświadczeniami dzielę się podczas szkoleń, jakie prowadzę w placówkach oświatowych i terapeutycznych w całym kraju.
 • Pasja: fascynacja ludźmi, zachwyt nad fenomenem rodziny, anioły i muzyka, którą mam zawsze ze sobą.