Psycholog Aleksandra Adamczak (Furtacz)

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką. Posiadam kwalifikacje i doświadczenie w zakresie udzielania pomocy psychologicznej oraz seksuologicznej (prowadzę psychoterapię oraz konsultacje dla dorosłych oraz młodzieży).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Terapia psychodynamiczna to metoda oparta na założeniach psychoanalizy, określana często jako wglądowa. Metoda ta zakłada, że życiem człowieka sterują wewnętrzne, nieświadome siły. Terapeuta w takcie kolejnych sesji wspólnie z pacjentem poznaje jego osobowość, co pozwala zrozumieć istotę problemu, z jakim się zgłosił i doprowadzić do jego rozwiązania.

Psychoterapeuta psychodynamiczny pomaga pacjentowi opisać i nazwać własne uczucia włączając te, które są problematyczne lub zagrażające a także takie, których pacjent nie jest w stanie (na początku) rozpoznać i przyswoić. Psychoterapia psychodynamiczna służy zidentyfikowaniu powtarzających się w myślach i uczuciach pacjenta tematów i wzorców. Terapeuta pomaga pacjentowi rozpoznać i zrozumieć także nieświadome powody powtarzających się w danych okolicznościach myśli i uczuć.

Psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się na związkach interpersonalnych i relacji terapeutycznej. Jakość relacji między pacjentem a terapeutą dostarcza wielu istotnych informacji służących rozpoznaniu problemów pacjenta. Analiza zmian jakie zachodzą w trakcie trwania tej relacji powoduje, że poza-terapeutyczne relacje pacjenta stają się bardziej niż dotychczas zadowalające.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność kliniczna
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (obecnie funkcjonujące pod nazwą Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży )
 • Szkoła Terapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Regularna superwizja

Doświadczenie zawodowe:

 • Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu
 • Telefon Zaufania
 • Tworzenie i prowadzenie warsztatów psychologicznych oraz seksuologicznych dla dorosłych i młodzieży
 • Regularnie biorę udział w warsztatach rozwojowych, konferencjach psychologicznych i seksuologicznych.
 • Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół problematyki seksualności, normy i patologii seksualnej, psychoterapii psychodynamicznej oraz interwencji w kryzysie.
 • Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.
 • W swojej pracy postępuję zgodnie ze standardami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.