Psycholog dzieci i dorosłych Marta Andrałojć

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Zajmuję się pomocą psychologiczną oraz prowadzę psychoterapię psychodynamiczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, w tym 4-letnie doświadczenie kliniczne w prowadzeniu psychoterapii w szpitalnej opiece psychiatrycznej. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży:

Pomagam dzieciom i młodzieży, które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami: zaburzenia zachowania (m.in. agresywność, napady złości, przekraczanie norm społecznych), zaburzenia emocjonalne (m.in. lęk, płaczliwość, koszmary senne), moczenie nocne, zanieczyszczanie się, trudności szkolne, nadpobudliwość psychoruchowa, trudności w kontaktach z rówieśnikami i otoczeniem (wycofanie, izolacja lub częste konflikty), zaburzenia jedzenia, zachowania autoagresywne (samookaleczenia, próby samobójcze). Pracuję również z dziećmi i nastolatkami, które potrzebują wsparcia w sytuacji urazu psychicznego (przeżycie straty, kryzys rodzinny, przemoc, nadużycia seksualne).

Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców w celu nakreślenia problemu. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, w zależności od gotowości i możliwości młodego pacjenta oraz jego rodziców oferuję krótkoterminową lub długoterminową formę terapii. W proces terapii włączani są rodzice.

Psychoterapia dla osób dorosłych

Pomagam osobom, które:

· doświadczają cierpienia i objawów uniemożliwiających prowadzenie szczęśliwego i satysfakcjonującego życia;

· zmagają się z trudnościami w ważnych dla siebie obszarach życia (relacje miłosne, rodzinne, towarzyskie, rozwój zawodowy, osobisty, życie seksualne itp.);

· znalazły się w kryzysie osobistym czy zawodowym, mają poczucie, że „ta sama historia się powtarza któryś raz” i chcą to zmienić.

Pracuję również z pacjentami cierpiącymi z powodu zdiagnozowanych i niezdiagnozowanych zaburzeń psychicznych (m.in.: osobowości, jedzenia, depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, adaptacyjnych, zachowania). Mam kilkuletnie doświadczenie w pomaganiu osobom z tendencjami autodestrukcyjnymi, dokonującym samouszkodzeń i/lub podejmującym próby samobójcze.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, w zależności od problemu, gotowości i możliwości pacjenta oferuję krótkoterminową lub długoterminową formę terapii.

Kwalifikacje:

· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: psychologia, specjalność: kliniczna

· Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – całościowe specjalistyczne szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii (1250 godz.) rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

· Podstawowy Kurs Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia, Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych Aion

· Uczestniczę w seminariach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd)

· Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP i PTPPd

Doświadczenie zawodowe:

· Całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości, Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

· Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – współpraca dydaktyczno-naukowa

· Polski Instytut Ericksonowski, Filia w Poznaniu (staż)

· Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Oddział B Psychiatryczny Dorosłych (staż)

· Placówka wsparcia dla dzieci "Mieć równe szanse" przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie (wolontariat)