park

pedagog specjalny

PEDAGOG SPECJALNY Czasem już w pierwszym roku życia dziecka dostrzegają zakłócenia w rozwoju dziecka- jeszcze nie siedzi, nie patrzy na mnie, nie sięga po zabawkę, płacze słysząc jakieś dźwięki. Już wtedy warto uda się się do pedagoga specjalnego, który nauczy rodziców, jak stymulować rozwój ich dziecka lub uspokoi ich obawy wyjaśniając niepokojące rodziców objawy. Im wcześniej tym lepiej, ponieważ często samo stymulowanie rozwoju dziecka pozwoli na prawidłowy dalszy jego rozwój. Bardzo dobrze jest, kiedy dziecko z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność intelektualna ze sprzężeniami takimi jak np. zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce trafi do pedagoga specjalnego już w drugim roku życia