park

Terapia rodzin - psycholog dziecięcy

Terapia rodzin

To forma psychoterapii, w której uczestniczą wszyscy znaczący członkowie rodziny.
Terapeuta analizuje i formułuje schemat komunikacji i interakcji w rodzinie.
Problem rozumiany jest jako sposób zmiany pracy systemu(rodzinnego), a nie próba "naprawienia" któregokolwiek z członków rodziny.