park

Warsztaty dla Rodziców, Dziadków, Wychowawców, Opiekunek i wszystkich innych osób sprawujących opiekę nad Dziećmi

Warsztaty psychoedukacyjne

"Wychowywać, to kochać i wymagać."

Zapraszamy na warsztaty "Wychowywać, to kochać i wymagać".

Zagadnienia omawiane i przepracowywane w trakcie spotkań tworzą program mający na celu budowanie relacji opartych na miłości i szeroko rozumianej akceptacji, szacunku do siebie i poszanowaniu innych oraz umiejętnym stawianiu wymagań.

  I. Wychowywać - to szanować i wspierać.
 1. Ja Rodzic. (Ja Opiekun).
 2. Dziecko a jego zachowanie.
 3. Granice indywidualne i rodzinne.
 4. Problem Rodzica (Opiekuna). Problem Dziecka.
 5. Zachęcanie Dziecka do samodzielności.
  II. Wychowywać - to czuć, słyszeć i rozumieć.
 1. Inteligencja emocjonalna.
 2. Potrzeby.
 3. Pochwały.
 4. Komunikacja bez przemocy.
  III. Wychowywać - to rozwijać własne człowieczeństwo.
 1. "Nie igraj ze słowami" - "Słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne" Matka Teresa z Kalkuty.
 2. Blokady w komunikacji.
 3. Kary.
 4. Konflikty w rodzinie.

Miejsce spotkań - Gabinety specjalistyczne Renata Graduszyńska, ul. Mateckiego 4, Poznań (Piątkowo).
Dojazd - autobusem 46.
Liczba uczestników - 5 - 10 osób.
Spotkania odbywają się w poniedziałki, godz. 18:30 - 21:30.
Przewidywany czas trwania - 3 miesiące - 10 spotkań.
Koszt - 270 zł za miesiąc, płatność w czasie pierwszego spotkania - gotówką.
Chęć udziału w warsztatach proszę zgłaszać telefonicznie: 504 219 199.

Termin pierwszego spotkania - zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Serdecznie zapraszam i proszę o przekazanie informacji o warsztatach wszystkim osobom, które sprawują opiekę nad Dziećmi.