Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna), dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna- ukończyła rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest także absolwentką Podyplomowych Studiów w Zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (UAM) oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego oraz w centrum interwencji kryzysowej. Od 2007 roku pracuje jako psycholog i psychoterapeuta, od kilku lat skupiając się już tylko na praktyce prywatnej, prowadząc psychoterapię osób dorosłych oraz par.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, swoją pracę regularnie poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów. W swojej pracy postępuje zgodnie ze standardami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty

Metoda pracy

Terapia psychodynamiczna to metoda oparta na założeniach psychoanalizy, zakłada, że życiem człowieka sterują wewnętrzne, nieświadome siły. Terapeuta w takcie kolejnych sesji wspólnie z pacjentem poznaje jego osobowość, co pozwala zrozumieć istotę problemu, z jakim się zgłosił i doprowadzić do jego rozwiązania.

Psychoterapeuta psychodynamiczny pomaga pacjentowi opisać i nazwać własne uczucia włączając te, które są problematyczne lub zagrażające a także takie, których pacjent nie jest w stanie (na początku) rozpoznać i przyswoić. Psychoterapia psychodynamiczna służy zidentyfikowaniu powtarzających się w myślach i uczuciach pacjenta tematów i wzorców. Terapeuta pomaga pacjentowi rozpoznać i zrozumieć także nieświadome powody powtarzających się w danych okolicznościach myśli i uczuć.

Psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się na związkach interpersonalnych i relacji terapeutycznej. Jakość relacji między pacjentem a terapeutą dostarcza wielu istotnych informacji służących rozpoznaniu problemów pacjenta. Analiza zmian jakie zachodzą w trakcie trwania tej relacji powoduje, że poza-terapeutyczne relacje pacjenta stają się bardziej niż dotychczas zadowalające.

Psychoterapia rozpoczyna się od fazy diagnostycznej, obejmującej kilka sesji, po których następuje zawarcie kontraktu terapeutycznego. Kontrakt określa główny cel terapii, jak często pacjent będzie spotykał się z terapeutą, ile będą kosztować spotkania, opisuje zasady odwoływania sesji oraz sposoby kończenia terapii.

Psychoterapia osób dorosłych skutecznie może pomóc w sytuacji doświadczania:

  • kryzysów życiowych, małżeńskich, rodzinnych,
  • trudnościach w relacjach z bliskimi (partnerami, dziećmi, w pracy),
  • trudności w komunikowaniu się w sferze seksualnej,
  • napięć i stresów,
  • trudności w odnalezieniu partnera lub utrzymaniu związku,
  • trudności wynikające z bliskich kontaktów z osobami uzależnionymi,
  • trudności z własną asertywnością, autonomią (niezależnością od innych),
  • poczucia niezadowolenia z realizacji siebie i swoich możliwości,
  • niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, lęku przed odrzuceniem itp.,
  • innego typu trudności natury psychologicznej.