W 2009 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku Psychologia (specjalność kliniczna). Od 2012 roku rozpoczęłam kształcenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam tam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, a obecnie kontynuuję naukę w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od 2010 roku prowadzę szkolenia psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych i treningi funkcji poznawczych dla wolontariuszy i seniorów w stowarzyszeniu Wolontariat Wielkopolski. Od 2011 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg, gdzie prowadzę treningi pamięci i antystresowe oraz świadczę wsparcie psychologiczne dla osób w wieku 50+. Od 2017 roku prowadzę warsztaty przygotowujące do porodu i opieki nad dzieckiem w szkole rodzenia Położna z Sercem.

Od 2014 roku oferuję pomoc terapeutyczną w prywatnym gabinecie. Pracuję w nurcie psychodynamicznym z pacjentami indywidualnymi. Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP. Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów, rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

 

Problemy, w których pomagam:

 

 • trudności w przechodzeniu przez kryzysy osobiste i życiowe
 • trudności w poradzeniu sobie z traumatycznym doświadczeniem
 • trudności w relacjach z bliskimi osobami,
 • trudności w życiu społecznym (np. nieśmiałość, nadmierna uległość, agresywność, konfliktowość),
 • trudności w życiu zawodowym (np. ze zdobyciem lub utrzymaniem pracy, brak satysfakcji zawodowej, pracoholizm),
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem i w opanowywaniu trudnych emocji,
 • zaburzenia snu i odżywiania,
 • zaburzenia funkcji poznawczych (np. problemy z koncentracją uwagi i pamięcią, urojenia, natłok myśli),
 • zaburzenia obsesyjno-­kompulsywne (np. natręctwa myślowe, czynności przymusowe),
 • zaburzenia psychosomatyczne (objawy bez przyczyny medycznej),
 • zaburzenia lękowe (fobie, lęk społeczny, ataki paniki),
 • zaburzenia nastroju (przygnębienie, apatia, nadmierne pobudzenie),
 • zaburzenia osobowości (neurotyczne, borderline, psychozy),
 • depresja.