Psycholog i psycholog dziecięcy Marta Miszewska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Zajmuję się pomocą psychologiczną oraz prowadzę psychoterapię psychodynamiczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii, w tym 4-letnie doświadczenie kliniczne. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży:

Pomagam dzieciom i młodzieży, które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami:

 • nie radzą sobie z emocjami (np. dziecko często się boi, smuci, wstydzi, złości);
 • zachowują się nietypowo lub w kłopotliwy sposób;
 • buntują się, popadają w konflikty;
 • mają trudności szkolne;
 • mają trudności w porozumieniu z rodzicami i/lub w kontaktach rówieśnikami;
 • odmawiają jedzenia lub przejadają się;
 • krzywdzą samego siebie lub innych.

Pracuję również z dziećmi i nastolatkami, które są pod opieką lekarza psychiatry i zostały skierowane na terapię, a także z tymi, które potrzebują wsparcia w sytuacji traumatycznej (śmierć w rodzinie, kryzys rodzinny, przemoc, nadużycia seksualne).

Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców w celu nakreślenia problemu. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, w zależności od gotowości i możliwości młodego pacjenta oraz jego rodziców oferuję krótkoterminową lub długoterminową formę terapii. W proces terapii włączani są rodzice – uczestniczą w cyklicznych konsultacjach pomagających rozumieć problemy dziecka.

Psychoterapia dla osób dorosłych

Pomagam dorosłym, którzy:

 • odczuwają cierpienie psychiczne, czują, że z jakiegoś powodu nie mogą cieszyć się życiem i/lub dochodzą do wniosku, że nie radzą sobie sami ze sobą;
 • nie radzą sobie ze swoimi emocjami (np. częsty smutek, niepokój, złość; jakiekolwiek uczucia trudne do opanowania; uczucie pustki lub nieznajomość swoich uczuć);
 • mają trudności w ważnym dla siebie obszarze życia (problemy w związku, w relacjach z bliskimi osobami, trudności rodzinne, problemy w pracy, w kontaktach towarzyskich, problemy seksualne itp.);
 • są w kryzysie osobistym czy zawodowym, mają poczucie, że „ta sama historia się powtarza któryś raz” i chcą to zmienić;
 • z powodu swoich problemów są pod opieką lekarza psychiatry i chcą równolegle podjąć psychoterapię.

Pracuję także z pacjentami z diagnozą zaburzeń osobowości oraz z osobami z historią samookaleczeń, myśli lub prób samobójczych. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, w zależności od problemu, gotowości i możliwości pacjenta oferuję krótkoterminową lub długoterminową formę terapii.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: psychologia, specjalność: kliniczna (rok uzyskania dyplomu: 2010)
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – 4-letnie specjalistyczne szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii (1250 godz.) rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)
 • Szkolenie „Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”, Ośrodek Psychoterapii Mały Książę w Krakowie
 • Podstawowy Kurs Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia, Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych Aion w Poznaniu
 • Uczestniczę w seminariach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd)
 • Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP i PTPPd

Doświadczenie zawodowe:

 • Klub Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
 • Całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości, Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – współpraca dydaktyczno-naukowa
 • Polski Instytut Ericksonowski, Filia w Poznaniu (staż)
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Oddział B Psychiatryczny Dorosłych (staż)
 • Placówka wsparcia dla dzieci „Mieć równe szanse” przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie (wolontariat)