Jestem psychologiem pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Zapraszam również osoby dorosłe na indywidualne konsultacje psychologiczne.
W pracy z dziećmi korzystam z metod relaksacji, arteterapii, mindfullness dla dzieci, terapii poprzez zabawę, oraz pracuję z bajką i metaforą. Pomagam nastolatkom lepiej zrozumieć siebie, radzić sobie z trudnościami i tworzyć satysfakcjonujące relacje. Towarzysze rodzicom w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich i oferuje wspieracie psychologiczne.
Posiadam doświadczenie pracy z dziećmi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, z zaburzeniami zachowania, ADHD, spektrum autyzmu.
Pracuje zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa, dbam o tajemnice poufności klientów. Moja pracę poddaję regularnej superwizji. Nieustannie podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach. W listopadzie 2021 rozpoczynam szkołę psychoterapii systemowej WTTS w Poznaniu.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek psychologia
 • Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek kulturoznawstwo
 • Uczelnia Lingwistyczno- Techniczna w Przasnyszu, studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Szkolenia i konferencje psychologiczne:

 • „Nastolatek w gabinecie podstawowe zasady pracy z adolescentem”
 • „Kiedy życie boli za bardzo- samouszkodzenia u nastolatków i dorosłych pacjentów”
 • „Mały wielki człowiek- jak wspierać pacjentów z doświadczeniem parentyfikacji”
 • „Coaching wychowawczy- użyteczne metody wspierania rodziców”
 • „Skok w bok i wyjście na prostą- praca terapeutyczna w kontekście zdrady”
 • „Systemowa praca z pacjentami uzależnionymi”
 • „Do czego przydaje się terapia schematów”
 • „Nadopiekuńczość- systemowa refleksja nad funkcjonowaniem rodziców nadmiernie zaangażowanych”
 • „Zabawy bez obawy- jak pomóc dziecku, które przeżyło traumę”
 • „Techniki relaksacji i trening uważności poprzez zabawę w terapii dzieci i młodzieży”
 • „Integracja sensoryczna- wpływ zaburzeń procesów integracji sensorycznej w aspekcie zachowań i umiejętności dziecka w wieku 3-8 lat”
 • „Złość i agresja- jak sobie radzić z trudnymi emocjami dziecka”
 • „Trening w prowadzeniu rozmów pomocowych dla młodych profesjonalistów”
 • „Sięgając po bilet powrotny- wspieranie klientów z tendencjami samobójczymi i ich rodzin”
 • 08.12.2016 udział w Kongresie dla psychologów i psychiatrów dzieci i dorosłych „Wielowymiarowość zmian cywilizacyjnych jako wyzwanie w psychologii” w Warszawie
 • Szkolenie „Praca z negatywnymi myślami” z cyklu „Techniki pracy nad poczuciem własnej wartości”
 • Szkolenie „Przestrzeń- przedmiot- ciało- pozawerbalne metody pracy z nastolatkami i dorosłymi”

Doświadczenie zawodowe:

 • Publiczne Przedszkole Stumilowy Las w Plewiskach
 • Żłobek Stumilowy Las w Plewiskach
 • Publiczne Przedszkole Naszych Dzieci z Oddziałami Integracyjnymi w Plewiskach
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Klinicznym im Karola Joshera w Poznaniu (praktyka)
 • WCR Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji w Poznaniu (wolontariat)