Jestem psycholożką i psychoterapeutką szkolącą się w nurcie psychoterapii systemowej. Prowadzę konsultacje indywidualne i rodzinne, pracuję z nastolatkami (od 16 r.ż.) i osobami dorosłymi. Podczas spotkań staram się zrozumieć znaczenie doświadczanych przez Klienta trudności, towarzyszyć w przeżywanych emocjach oraz wspierać w odkrywaniu dostępnych zasobów, pomocnych w procesie zmiany.

W ramach pracy zawodowej, oprócz indywidualnego wsparcia psychologicznego, miałam okazję prowadzić warsztaty grupowe, szkolenia w obszarze kompetencji miękkich, a także procesy rekrutacji.

Przestrzegam standardów Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa oraz korzystam z superwizji.

Towarzyszę Klientom małym i dużym w poradzeniu sobie z:

 • przeżywanym lękiem, napięciem,
 • obniżonym nastrojem,
 • drażliwością, złością,
 • trudnościami w budowaniu relacji
 • konfliktami z bliskimi osobami
 • trudnością w wyborze lub zmianie ścieżki zawodowej
 • stresem związanym z zachodzącymi lub nadchodzącymi zmianami w życiu.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS: Ukończone studia magisterskie na kierunku: Psychologia Kliniczna
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej: Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ukończone studia magisterskie na kierunku: Pedagogika Specjalna
 • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
 • Szkolenie: Baza wiedzy o terapii nastolatków
 • Szkolenie: Jak wspierać pacjentów z doświadczeniem odwrócenia ról w rodzinie (parentyfikacji)
 • Szkolenie: Podstawy pracy z pacjentem psychosomatycznym
 • Stale podnoszę swoje kompetencje: ukończone studia podyplomowe w obszarze psychologii zdrowia, uczestnictwo w szkoleniach i wykładach dotyczących psychoterapii systemowej i narracyjnej osób dorosłych i dzieci

Doświadczenie zawodowe:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active w Poznaniu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (praktyka)
 • Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach (praktyka)
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu (staż)