CENNIK PSYCHOLOG
 • terapia indywidualna 50-55 min 170zł
 • terapia par 50-55 min 200zł
 • terapia rodzin 50-55 min 220 zł
 • wizyty domowe 60 min 370 zł
 • terapia dla studentów 50- 55 min 120zł
  Warunkiem jest posiadanie ważnej legitymacji.
  Zniżka obejmuje: terapię indywidualną i konsultacje psychologiczne w dni powszednie w godzinach 9:00-16:00.
CENNIK PSYCHOLOG DZIECIĘCY
 • konsultacja pierwszorazowa: 170 zł
 • terapia indywidualna dziecka: 170 zł (spotkanie trwa 50-55 minut)
 • konsultacje dla rodziców/opiekunów/rodzin: 200 zł .
  W przyjętym modelu pracy pierwsza konsultacja zawsze odbywa się z rodzicem/opiekunem bez udziału dziecka. Jest to moment na przedstawienie przez rodziców ich sposobu widzenia trudności oraz przedstawienia im przez prowadzącego konsultację modelu proponowanej pracy oraz dokonania ustaleń formalnych. Podczas konsultacji w której nie uczestniczy dziecko rodzic/opiekun ma możliwość poruszenia istotnych wątków dotyczących sytuacji dziecka, które czasami nie powinny być poruszane przy dziecku. (spotkanie trwa 50 minut)
CENNIK MEDIATOR
 • Mediacja:
  czas trwania: 55-60 min
  cena: 100 zł
  – czas trwania: powyżej 60 min
  – cena: dopłata za każde pół godziny – 50 zł
 • Sporządzenie porozumienia mediacyjnego (ugody sądowej):
  cena: 150 zł
 • Sesja mediacyjna, podczas której strony podpisują porozumienie:
  czas trwania: 30 min
  cena: 50 zł
CENNIK DIETETYK
 • Konsultacja dietetyczna – 80 zł
  Analiza składu ciała + wywiad żywieniowy + zalecenia dietetyczne bez ułożenia diety indywidualnej
 • Konsultacja dietetyczna z ułożeniem diety – 140 zł
  Analiza składu ciała + wywiad żywieniowy + zalecenia dietetyczne do momentu otrzymania 1 diety+
  7 dniowa zbilansowana dieta (przygotowana indywidualnie z uwzględnieniem preferencji smakowych klienta- po 3 dniach od wizyty- dieta do stosowania przez dwa tygodnie)
 • Wizyta kontrolna -100 zł
  Analiza składu ciała + omówienie efektów diety+ kolejna 7 dniowa zbilansowana dieta.
WYNAJEM GABINETU

osoby zainteresowane wynajęciem gabinetu proszę o kontakt: