Zawsze, gdy pacjent twierdzi, że jego dolegliwość to depresja, należy pamiętać, że określeniem tym można opisać wszystko pomiędzy zwykłym obniżonym nastrojem a zaburzeniami zagrażającymi życiu. Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Dotyka 5 % populacji, z czego ok. 3% to mężczyzni, a ok. 6% kobiety.

Przyczyny depresji:

 • samotności
 • ciężkie choroby, trwające dłuższy czas
 • śmierć bliskiej osoby
 • problemy w pracy lub szkole
 • bezrobocie
 • niska samoocena
 • różne rodzaje przemocy tj. fizyczna, psychiczna, ofiary gwałtów i molestowania seksualnego
 • poród tzw. depresja poporodowa
 • skutki uboczne stosowania niektórych leków
 • psychozy (czyli choroby psychiczne) np. schizofrenia, depresje z urojeniami, paranoje
 • szybki tryb życia

Cechy depresji:

 • obniżenie nastroju (czasami wraz z płaczliwością)
 • pasywność
 • przekonanie o braku kreatywnych zdolności
 • utrata poczucia własnej wartości
 • poczucie winy odnoszące się do przeszłości
 • pesymizm dotyczący przyszłości
 • myśli ewoluują w kierunku bezsensu życia, czego następstwem mogą być zamiary i próby samobójcze

Objawy depresji:

 • znacząca utrata masy ciała lub przybranie na wadze
 • bezsenność lub nadmierna senność
 • pobudzenie lub zahamowanie
 • zmęczenie lub brak energii
 • obniżona zdolność koncentracji lub podejmowania decyzji
 • bóle serca, zaparcia, zaburzenia popędu seksualnego

Do cech pacjenta wpływających na rozpoznanie depresji należą:

 • kobieta
 • średni wiek
 • bezrobocie
 • żałoba lub rozwód
 • depresyjny wygląd
 • pacjent wspomina o depresji
 • ma świadomość własnej depresji.

Depresja jest bardzo groźna, może nawet prowadzić do śmierci, gdyż wiele osób nie lecząc jej nie jest w stanie poradzić sobie z nią podejmując w konsekwencji próby samobójcze.
Do oceny ryzyka popełnienia samobójstwa pomocne mogą być pytania ogólne:

 • czy kiedykolwiek sądziłeś, że nie warto żyć?
 • czy kiedykolwiek chciałeś nie obudzić się rano?
 • v czy czasami chciałbyś, żeby życie się po prostu skończyło?
 • Czy zdarza się, że przyszłość wydaje ci się beznadziejna?
 • Czy czasami chciałbyś rozwiązać swoje problemy w drastyczny sposób?lub pytania bezpośrednie:
 • czy kiedykolwiek chciałeś się okaleczyć?
 • Czy kiedykolwiek celowo się okaleczyłeś?
 • Czy kiedykolwiek pragnąłeś śmierci?
 • Czy czasami chcesz odebrać sobie życie?
 • Jak często występują u ciebie myśli samobójcze?
 • Jak bardzo są nasilone?
 • Czy poczyniłeś plany popełnienia samobójstwa?
 • Co cię powstrzymało?
 • Na ile czujesz się bezpieczny?

Kluczem do właściwe leczenia depresji jest jej rozpoznanie. Do form leczenia choroby zaliczamy:
– Leczenie farmakologiczne
– psychoterapia