Nazywam się Renata Graduszyńska. Jestem psychologiem z Poznania. Moja praca terapeutyczna z klientami opiera się na założeniach psychoterapii ericksonowskiej. Jej twórcą był Milton Erickson. Terapia nastawiona jest na skuteczność oddziaływania. Koncentruje się na teraźniejszości i zorientowana jest na przyszłość. Cechą charakterystyczną mojej pracy jest hipnoza, ma jednak ona niewiele wspólnego z tradycyjnym rozumieniem tego terminu. Hipnoza Ericksonowska to specyficzny, głęboki rodzaj koncentracji i kontaktu pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Podstawowe założenia terapii ericksonowskiej:

 • koncentracja na tym co jest możliwe, a nie na tym co jest idealne
 • każdy człowiek dysponuje zasobami, by wyzdrowieć
 • każde zachowanie człowieka, choćby najbardziej naganne, ma u swoich podstaw pozytywne intencje: poczucie bezpieczeństwa, wyładowanie agresji itd.
 • każdy człowiek podejmuje w danej chwili decyzje, które wydają mu się najlepsze z możliwych i mu dostępnych
 • nie ma opornych pacjentów, są tylko mało elastyczni terapeuci
 • każde zachowanie człowieka w jakichś warunkach i czasie (kontekście) jest przydatne
 • jeśli coś jest w nieświadomości, to w tym momencie jest to najlepsze miejsce dla tej treści

Kwalifikacje

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek psychologia
 • Polski Instytut Ericksonowski, uczestnictwo w szkoleniach od 2002 roku uprawniających do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • stała superwizja

Doświadczenie zawodowe

 • Oddział Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży, Szpital Psychiatryczny w Gnieźnie
 • Staż w Zespole Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ, Kraków,
 • Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Poznaniu
 • Centrum Medyczne LIM w Poznaniu
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Poznaniu, punkt konsultacyjny w zakresie profilaktyki narkomanii i wczesnej interwencji młodzieży, rodziców i wychowawców

Moja praca zawodowa obejmuje:

 • terapię indywidualną, par i rodzin
 • prowadzenie grup terapeutycznych na różnym poziomie zaawansowania: wstępna, podstawowa i zaawansowana
 • współtworzenie programu leczenia uzależnień
 • zajęcia profilaktyczne i warsztaty dla młodzieży, rodziców i wychowawców