Kto to jest psycholog?

Psycholog to osoba z wykształceniem wyższym i dyplomem ukończenia studiów kierunkowych-psychologia. Zajmuje się pomocą związaną z bieżącym problemem, z jakim przychodzi pacjent lub klient. Jego zakres wiedzy i doświadczenie pozwalają mu na podjęcie leczenia zaburzeń i chorób psychicznych dorosłych i dzieci. W zależności od szkoły lub nurtu psychologicznego stosuje w swojej pracy techniki psychologiczne, takie jak np. obserwacja, wywiad, testy, techniki rysunkowe, metafora, bajka

Kto powinien skorzystać z pomocy psychologa?

Każdy może korzystać z pomocy psychologa. Nie ma znaczenia wiek, zawód, pozycja społeczna, wykształcenie, płeć, kolor skóry, orientacja seksualna, wiara, miejsce zamieszkania, choroba, sposób rozmawiania.

Pierwsze spotkanie z psychologiem?

Na pierwszym spotkaniu pacjent poznaje terapeutę, a terapeuta pacjenta. Najczęściej padają pytania dotyczące przebiegu życia(szkoły, praca), wraca się do dzieciństwa, opisuje swoje relacje z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami i osobami znaczącymi. Terapeuta potrzebuje informacji o przebytych chorobach somatycznych i psychicznych. Jest to również czas na pytania do psychologa dotyczące np. jego doświadczenia, warsztatu pracy, przebytych szkoleniach, szans na wyleczenie…. W czasie spotkania postawione są wstępne hipotezy dotyczące problemu/choroby pacjenta. Ustalamy jaka będzie częstotliwość następnych sesji, jak długo trwa każde spotkanie, jaka jest zasada odwoływania terapii, jaki jest koszt każdej sesji. Pierwsze spotkanie to również odpowiedź jakie są wskazania, czyli czy problem Pacjenta jest wskazaniem do terapii indywidualnej, terapii par/małżeńskiej czy terapii rodzin.

Czym jest terapia?

Najkrótsza definicja terapii to zmiana. Poprzez rozmowę pacjent doświadcza „oczyszczenia”. Słowa, które wypowiada nie są już w nim, ale zostają wyrzucone, a następnie pozostają poza nim, z tył. Wraz z opowieścią następuje odcięcie się od traumatycznych, trudnych i nie do zniesienia faktów, wydarzeń, emocji, aktów przemocy fizycznej, słownej i psychicznej.

Czy mój problem nie jest zbyt błahy?

Problem nigdy nie jest zbyt błahy. Jeśli pojawia się taka myśl to najczęściej poprzez porównanie do kłopotu innej osoby. Co nam daje porównanie? Jeśli stawiamy swój problem obok mniejszego to nasz wydaje się duży, natomiast porównanie do większego pomniejsza nasz własny. To jest moje życie i podjęta próba rozwiązania problemu jest jedynym i ostatecznym kryterium ważności.

Kiedy powinnam pójść do psychologa?

Wtedy, gdy taka myśl powstała w głowie. Wtedy, gdy rodzina, znajomi, przyjaciele uważają, że sam sobie już nie radzę. Wtedy, gdy mam poczucie, że tracę kontrolę nad swoim życiem, działaniem. Wtedy, gdy czuję się nierozumiany, niechciany, odtrącony, odrzucony. Wtedy, gdy moje dzieciństwo, dorastanie, dorosłość to cierpienie, ból, poczucie krzywdy towarzyszące mi aż do dziś. Nie należy lekceważyć ani bagatelizować swojego problemu. Zawsze jest czas na zmianę. Pierwsza wizyta u psychologa jest pierwszym krokiem w kierunku zmiany, a cel jest już bliższy o ten jeden zrobiony krok.

Jak rozpoznać czy mój problem jest do psychologa?

Po co samemu to rozpoznawać? Czy nie lepiej umówić się chociażby na jedno spotkanie i wspólnie z psychologiem odpowiedzieć na to pytanie? Czasami zdarza się, że psycholog odsyła pacjenta do konsultacji zewnętrznej, np. do kardiologa, endokrynologa, psychiatry, seksuologa po to, aby wykluczyć inne choroby i zaburzenia. Problemów, które pomaga rozwiązać psycholog i chorób, które leczy jest bardzo dużo. Samodzielna odpowiedź na postawione pytanie to ryzykowna gra z własnym zdrowiem i nierzadko życiem.

Jakie są rodzaje terapii?

Terapię można podzielić na wiele rodzajów w zależności od kryterium podziału.

 1. Zgodnie ze szkołami (nurtami) psychologicznymi to:
  • Gestalt (psychologia postaci)
  • psychoanaliza (nurt psychodynamiczny, psychologia dynamiczna) i neopsychoanaliza
  • behawioryzm
  • psychologia humanistyczna
  • psychologia poznawcza
  • psychologia społeczna
  • psychologia systemowa
 2. Terapia indywidualna, par/małżeństw, rodzin lub grupowa
 3. Arteterapia terapia za pomocą sztuki
 4. Choreoterapia terapia za pomocą tańca
 5. Terapia zajęciowa stymulowanie aktywności muzycznej, plastycznej, ruchowej.

Coaching

To narzędzie dla ludzi, którzy chcą w sferze zawodowej lub osobistej: optymalizować swoje działanie, podejmować trafniejsze decyzje, ustalać praktyczne, konkretniejsze cele korzystać w pełni ze swoich naturalnych umiejętności ominąć osobiste bariery i ograniczenia w uzyskaniu celu

Cel wyznacza klient, zgłaszając swoje potrzeby w obszarze biznesu i życiu osobistym.

Zadaniem coacha – doradcy osobistego jest pomoc i towarzyszenie klientowi w realizacji wyznaczonych celów. Pomaga on w wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada. Doradca tworzy nową, często bardziej obiektywną perspektywę na zagadnienie oraz dzieli się informacją zwrotną. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji oraz podjęcie działań pozostaje w rękach klienta. Coaching nie jest psychoterapią, nie koncentruje się bezpośrednio na redukowaniu psychicznego bólu ani na niesieniu pomocy w problemach psychicznych lub emocjonalnych.