Niektóre objawy uzależnienia od komputera i internetu:

po pierwsze próby kontroli i/lub ograniczania czasu spędzonego przed komputerem/w internecie przez rodzinę lub osoby zainteresowane, przeprowadzanie rozmów i poszukiwanie kompromisów na temat czasu spędzanego w sieci,

po drugie pojawiają się kłamstwa na temat czasu spędzonego przed komputerem/w internecie; nie wywiązywanie się z wcześniejszych umów dotyczących tego czasu, próby „naciągania” i manipulacji, szantażu emocjonalnego, spędzanie okresów poza domem i korzystanie z komputerów kolegów lub w miejscach publicznych,

po trzecie zaczynają się problemy w innych dziedzinach życia (w rodzinie, pracy, szkole, życiu towarzyskim) związane z brakiem czasu i potrzebą realizacji innych potrzeb niż komputer,

po czwarte angażowanie się przy użyciu komputera/internetu w aktywności, których nie pochwalałaby rodzina lub bliscy, ukrywanie tych czynności, spędzanie czasu przed komputerem w samotności, bez świadków oraz towarzyszące temu na początku poczucie winy,

po piąte wzrost tolerancji, czyli potrzeba wydłużania czasu spędzonego przed komputerem/ w internecie by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji lub podniecenia

po szóste komputer/Internet jako sposób na ucieczkę od uczuć, problemów, konfliktów,

po siódme doświadczanie stanów euforycznych oraz poczucia winy w wyniku ilości czasu spędzonego przed komputerem/w Internecie, odwiedzanych stron, zagrożenia kodeksem karnym, realizowaniem potrzeb związanych z uzależnieniem, a nie potrzeb fazy rozwojowej(szkoła, uczelnia, praca),

po ósme osoba uzależniona czuje m.in. niepokój, bezsenność, rozdrażnienie, zmiany nastroju, chwiejność emocjonalną

po dziewiąte kupowanie nowych programów, akcesoriów, dodatków komputerowych pociąga za sobą finansowe problemy

Pod określeniem „uzależnienie od komputera”, lub „uzależnienie od internetu” kryją się m.in:

  • uzależnienie od gier komputerowych
  • uzależnienie od wirtualnego seksu
  • uzależnienie od pornografii umieszczonej w sieci
  • uzależnienie od flirtów na portalach towarzyskich
  • uzależnienie od hazardu udostępnianego w sieci
  • uzależnienie od handlu/zakupów w sieci
  • uzależnienie od czatów

W społeczeństwie, w którym komputer jest narzędziem pracy, relaksu, kontaktów międzyludzkich przesiadywanie przed komputerem nie jest zasadniczo spostrzegane jako zachowanie negatywne. Często spotyka się sytuacje reagowanie na zbyt długie siedzenie przed komputerem stwierdzeniem „jutro skończysz” co jest rodzajem przyzwolenie na korzystanie z niego bez ograniczeń. Tak jak w przypadku każdego innego uzależnienia praktycznie nieuchwytny jest stan przejściowy, gdy osoba nie jest jeszcze uzależniona ale jest już na prostej, szybkiej drodze do choroby. Uświadomienie problemu lub choroby jest pierwszym momentem do podjęcia decyzji co dalej, jaki jest następny krok i przez kogo ma zostać zrobiony. Ważne jest szybkie działanie mające na celu zatrzymanie procesu i nie pogłębienie problemu. Zasadniczą istotą uzależnienia od komputera, jak również jedzenia czy zakupów nie jest przedmiot lub czynność tylko utrata kontroli w zakresie czynności lub działania. Nie wszyscy korzystający z komputera, nawet bardzo intensywnie, wpadają w psychologiczną zależność.

Zależność od komputera może być niebezpieczna ponieważ może prowadzić do izolacji społecznej, skrajnego zaniedbania ważnych życiowych spraw, konfliktów rodzinnych i partnerskich, a przede wszystkim może doprowadzić samego uzależnionego do nasilonych w różnych stopniu negatywnych stanów i zaburzeń psychicznych.