Jestem mediatorem, psychoedukatorem, doradcą w zakresie komunikacji w rodzinie, trenerem rozwoju osobistego oraz dydaktykiem.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Najbliższe są mi mediacje rodzinne, małżeńskie, pokoleniowe, koleżeńskie, rówieśnicze, szkolne i pracownicze. Prowadząc mediacje kieruję się kodeksem etyki mediatora.
Ukończyłam studia doktoranckie w zakładzie Dydaktyki Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz dwa kierunki studiów podyplomowych: „Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych” na Wydziale Nauk Społecznych – Instytut Psychologii UAM w Poznaniu oraz „Mediacje i negocjacje” – Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Kurs Dokształcający Doradców życia małżeńskiego i rodzinnego – Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu.
.
Jestem realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, trenerem Odysei Umysłu, a także instruktorem-terapeutą Kinezjologii Edukacyjnej.

Kwalifikacje

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, rozprawa doktorska w Zakładzie Dydaktyki Matematyki;
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii – studia podyplomowe: „Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych”;
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu – studia podyplomowe: „Mediacje i negocjacje”;
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Kurs Dokształcający Doradców życia małżeńskiego i rodzinnego;
 • Instruktor-terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej;
 • Trener Odysei Umysłu;
 • Realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Doświadczenie zawodowe

 • Akademia Młodych Odkrywców w Poznaniu;
 • Zespół Żłobków nr 1 w Poznaniu;
 • Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Baranowie;
 • Zespół Szkół nr 4 w Poznaniu;
 • Piątkowska Szkoła Społeczna im.dr W. Błeńskiej w Poznaniu;
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa;
 • ODN Uni-Terra w Poznaniu;
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Uniwersytet Każdego Wieku w Poznaniu;
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny – Otwarta Wszechnica Ekonomiczna w Poznaniu;
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (dla Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek),
 • Collegium Da Vinci – Akademia III Wieku w Poznaniu;
 • Gabinety specjalistyczne Renata Graduszyńska w Poznaniu;
 • Asocjacja2006, Teatralny Golęcin w Poznaniu;
 • Akademia Wiedzy i Rozwoju Osobistego „AWIRO” w Poznaniu.

Moja praca zawodowa obejmuje:

 • wykłady, zajęcia i warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej;
 • poradnictwo z zakresu komunikacji w rodzinie;
 • psychoedukację;
 • pracę indywidualną w zakresie rozwiązywania konfliktów – mediacje;
 • zajęcia profilaktyczne i warsztaty dla rodziców, opiekunów i wychowawców.