8 październik
Alkohol 1

Moje dotychczasowe doświadczenie terapeutyczne pokazuje jak wiele zakłamań zostało zbudowanych wokół tematu alkoholu. Dotyczy to ilości alkoholu, jego rodzaju, czasu picia i miejsca; ludzi, z którymi się pije lub picia w samotności; powodów picia, które uzasadniają jego spożycie i bagatelizowania skutków wpływu alkoholu na zdrowie somatyczne(fizyczne) i psychiczne. Chciałabym, aby krótkie notatki, które będą się pojawiać na stronie zwiększyły samoświadomość osób czytających. Niezależnie od poziomu oddziaływania alkoholu na życie, np. picia okazjonalnego lub picia regularnego, weekendowego lub alkoholizmu warto poszerzyć swoją wiedzę w zakresie oddziaływania alkoholu na wszystkie obszary funkcjonowania psycho-społeczno-somatycznego. Wiedza jest niezbędnym czynnikiem radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niepokojących. Pozwala zmniejszyć niepewność, osłabia lęk, wzmacnia postawę otwartości i poszerza zakres strategii radzenia sobie z problemem lub chorobą, poszukiwania rozwiązań.