Działający w Poznaniu gabinet terapeutyczny zatrudnia doświadczonych specjalistów, którzy doskonale wiedzą, jak efektywnie pomóc osobom, które pragną coś zmienić w swoim życiu. Specjalnie z myślą o paniach w różnym wieku systematycznie organizujemy warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet. Uczestniczkom takich kursów oferujemy szeroko zakrojoną pomoc psychologiczną oraz coachingową. W miarę możności staramy się dostosować do bieżących potrzeb naszych kursantek. Dlatego mogą one brać u nas udział zarówno w sesjach grupowych, jak i indywidualnych.

W ramach zajęć poruszamy różnorodną tematykę, której główna oś koncentruje się wokół takich zagadnień, jak samotność, trudności w nawiązywaniu trwałych relacji z innymi ludźmi, rozmaite kryzysy rodzinne i zawodowe, jak również towarzyszące wielu kobietom już od wczesnego dzieciństwa niskie poczucie własnej wartości, które zwykle powoduje paniczny lęk przed ośmieszeniem się w oczach innych ludzi i w praktyce często uniemożliwia paniom normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Organizowane przez nas warsztaty rozwoju osobistego odbywają się w gabinecie terapeutycznym, w bardzo dogodnej lokalizacji. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć tutaj przyjazną przestrzeń, gdzie każda uczestniczka może czuć się bezpiecznie. Tylko w takich warunkach można bowiem liczyć na pełne powodzenie terapii.

Warsztaty rozwoju osobistego – oferta dostosowana do potrzeb uczestniczek

Zatrudniani w poradni psychologicznej z Poznania specjaliści podejmują szereg działań, aby możliwie jak najlepiej dostosować swoją ofertę do aktualnych potrzeb i oczekiwań pacjentek. Dlatego w trakcie warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet wykorzystujemy autorskie metody pracy, w umiejętny sposób łączące w sobie teorię oraz praktyczne ćwiczenia. Dążymy do tego, aby uczestniczki sesji dokładnie poznały siebie, swoją osobowość oraz drzemiący w nich potencjał do zmiany swojego życia oraz odważnego stawiania czoła różnorodnym wyzwaniom. W ramach zajęć wszelkie podejmowane wysiłki koncentrujemy na przekonaniu pań do tego, aby wyzbyły się tendencji do obsesyjnego myślenia o własnych ograniczeniach i słabościach, a skupiały się raczej na swoich mocnych stronach.

Jednym z zasadniczych celów warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet jest też poszerzenie wiedzy uczestniczek o otaczającym świecie oraz ukształtowanie różnych, przydatnych na co dzień umiejętności praktycznych. Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele pań boi się korzystać z posiadanych zdolności przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów życiowych. Dlatego dążymy do przekonania tych osób, aby odważnie podejmowały się wypełniania różnorodnych zadań tak na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej, sięgając przy tym po nabyte wcześniej kompetencje. Uświadamiamy przy tym paniom, że w żadnym przypadku nie powinny się one zrażać ewentualnymi porażkami, które przecież mogą się zdarzyć każdemu.

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nasz gabinet terapeutyczny z Poznania warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet!