25 październik
Rekrutacja do grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Rozpoczął się proces rekrutacji do grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Wszystkie osoby zainteresowane i gotowe do wzięcia udziału w pracy grupowej proszę o kontakt pod nr telefonu 782 364 366. Każda osoba niebędąca pacjentem Ośrodka jest zobligowana do odbycia konsultacji indywidualnej przed pierwszym spotkaniem grupowym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny. Cały cykl to około 52 tygodnie.

Osoba prowadząca: Renata Graduszyńska.

Miejsce: Poznań, Mateckiego 4.

Z poważaniem Renata Graduszyńska Gabinety Specjalistyczne.