Psychoterapia dorosłego dziecka alkoholika

Z myślą o wszystkich dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinach alkoholowych, w naszym specjalistycznym gabinecie w Poznaniu organizujemy terapie DDA. Jest to forma wsparcia psychologicznego dedykowana dla osób, których przynajmniej jedno z rodziców cierpiało na chorobę alkoholową. DDA w dorosłym życiu bardzo często zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami  emocjonalnymi oraz trudnościami w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.

 

Czym jest syndrom DDA?

Dorosłe Dziecko Alkoholika – czyli DDA. Syndrom DDA jest określany jako zespół cech osobowości, które kształtują się w dziecku, a następnie w osobie dorosłej na skutek dorastania w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców było uzależnione od alkoholu. Problemy rodzin alkoholowych oraz skutki picia przez rodziców nie kończą się wraz z momentem, gdy rodzic rozpocznie leczenie i przestanie pić. Dorosłe Dzieci Alkoholików, dzieląc się swoimi przeżyciami i doświadczeniami, bardzo często mówią, że niekiedy z niepijącą osobą jest o wiele trudniej wytrzymać niż ze spożywającą alkohol.

 

Dla osób z syndromem DDA bardzo charakterystyczne jest stosowanie mechanizmów obronnych w postaci racjonalizowania, fantazjowanie oraz wsparcia. Takie jednostki mają skłonności do skrajnego przeżywania i reagowania na to, co dzieje się wokół nich, a niekiedy same wykazują tendencje do nadużywania alkoholu, wybierają partnerów z problemem alkoholowym itp.

 

W jaki sposób objawia się syndrom DDA?

Przykładowe objawy syndromu DDA to:

 • Niska ocena, poczucie bezwartościowości,
 • Poczucie winy, cierpienia, krzywdy,
 • Lęk przed bliskością i odrzuceniem,
 • Problemy z wyrażaniem oraz okazywaniem emocji,
 • Wrogość i nieufność wobec innych,
 • Problemy z rozpoznawaniem oraz werbalizowaniem własnych potrzeb,
 • Tendencje do izolowania się,
 • Trudności z przeżywaniem radości, relaksu, zabawy,
 • Problemy z przestrzeganiem własnych oraz cudzych granic,
 • Silna potrzeba kontroli,
 • Skłonność do wchodzenia w rolę ofiary,
 • Lęki i związane z nimi objawy somatyczne,
 • Depresja, zaburzenia jedzenia, snu itp.

 

Na czym polega terapia DDA?

Terapia DDA, którą proponujemy w naszym specjalistycznym gabinecie w Poznaniu, jest procesem wymagającym świadomej decyzji oraz zaangażowania ze strony osoby decydującej się jej poddaniu. Tego typu leczenie może być prowadzone zarówno w formie spotkań indywidualnych, jak i grupowych. Zajęcia są prowadzone przez terapeutę uzależnień, a czas ich trwania zwykle wynosi od 1 do 2 lat. Spotkania indywidualne mają to do siebie, że przebiegają w intymnej atmosferze, która sprzyja zwierzeniom i pomaga uzewnętrznianiu swoich emocji. Z kolei grupa może dawać poczucie wsparcia i wspólnoty z ludźmi o podobnych przeżyciach i troskach. Ich obecność może wpływać motywująco do pracy nad własnymi słabościami.

W pierwszej fazie leczenia DDA uczestnicy na ogół dowiadują się, jak funkcjonuje rodzina z problemem alkoholowym, jak rządzące nią mechanizmy przekładają się na dorastające w niej dzieci, a także jakie piętno doświadczenia z okresu dzieciństwa odciskają na ich dalszym, dorosłym już życiu. Uzyskana wiedza ma za zadanie pomóc w zrozumieniu własnych przeżyć oraz w ustaleniu przyczyn aktualnych problemów.

Drugi etap terapii DDA to rozliczenie i zamknięcie wydarzeń z przeszłości. W tej fazie uczestnicy muszą spojrzeć na doznane przez rodziców krzywdy z perspektywy dorosłej osoby. W efekcie Dzieci Dorosłych Alkoholików stopniowo zaczyniają zmieniać nie tylko sposób myślenia, ale i przeżywania – uzyskują bardziej pozytywny wizerunek własnej osoby, wiarę we własne możliwości itp.

Trzeci etap leczenia DDA jest skoncentrowany głównie wokół obecnego życia Dorosłych Dzieci Alkoholików. Uczestnicy szczegółowo analizują poszczególne obszary swojego funkcjonowania, aby móc określić, co tak naprawdę ich satysfakcjonuje, w jakich dziedzinach chcieliby dokonać zmian. Następnie z pomocą terapeuty sporządzają plan, dzięki któremu będą mogli rozwijać się w wyznaczonym przez siebie kierunku.

Najważniejszymi celami wsparcia społecznego poprzez terapię DDA są:

 • Uporanie się i rozstanie z okresem dzieciństwa,
 • Przeprowadzenie procesu separacji i indywidualizacji,
 • Uporządkowanie spraw i relacji z rodzicami,
 • Dokonanie zmiany oceny w stosunku do własnej osoby,
 • Uporządkowanie dotychczasowego życia i sprecyzowanie realnych planów dotyczących przyszłości.

 

Czy terapia DDA jest skuteczna?

Leczenie DDA przynosi korzyści przede wszystkim wówczas, gdy pacjent wykazuje motywację do zmian i jest gotów skorzystać z tej formy pomocy. Niekiedy przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto zasięgnąć porady terapeuty, aby pomógł w wyborze odpowiedniej terapii. Osoby z syndromem DDA często podejmują terapię długoterminową, ale zdarza się, że i po przebyciu krótkotrwałego leczenia potrzebują i szukają psychoterapeuty, z którym będą mogli dalej pracować nad problemami związanymi z własną osobowością.

Podsumowując, terapia DDA niesie ze sobą wiele korzyści, spośród których najważniejsze to:

 • Obniżenie natężenia objawów psychopatologicznych,
 • Pozytywny wpływ na obszar doświadczania siebie w relacjach międzyludzkich,
 • Wzrost poczucia satysfakcji z życia,
 • Wzrost umiejętności kontrolowania i rozumienia własnych stanów emocjonalnych.