Psychoterapia Adhd

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) objawia się w wyraźny sposób już pomiędzy 5 a 7 rokiem życia.

Główne grupy objawów:

Nadruchliwość

 • dziecko ma bardzo dużą potrzebę ruchu
 • jest niezdolne do pozostawania w miejscu przez dłuższą chwilę (np. chodzi po pomieszczeniu, wspina się na meble)
 • wstaje z miejsca w czasie lekcji lub w innych sytuacjach wymagających pozycji siedzącej
 • często wykonuje nerwowe ruchy rąk, stóp lub „wierci się” na krześle
 • nie umie bezczynnie odpoczywać
 • niechętnie podejmuje zabawy wymagające spokojnego zachowania, bierności (nie potrafi w nich wytrwać)
 • „biega jak nakręcone”
 • często jest bardzo gadatliwe i nadmiernie hałaśliwe w zabawie
 • ma trudność z zachowaniem spokoju podczas wypoczynku.

Impulsywność (niezdolność do powstrzymania się przed działaniem, łatwość ulegania impulsom)

 • dziecko ma kłopoty z czekaniem na swoją kolej
 • często wyrywa się z odpowiedzią zanim pytanie zostanie dokończone
 • często przerywa lub przeszkadza innym
 • reaguje natychmiast, „bez zastanowienia”
 • nie potrafi opóźnić reakcji do czasu, gdy będzie mogło wyrazić się w sposób akceptowany społecznie
 • często przerywa, przeszkadza innym (np. wtrąca się do rozmowy)
 • wypowiada się nadmiernie bez uwzględnienia norm społecznych

Zaburzenia uwagi

 • dziecko nie potrafi skoncentrować się na wykonywaniu czynności (lekcje szkolne, gry, inne zadania)
 • nie potrafi skupić się na słuchaniu (zachowuje się jakby nie słuchało)
 • popełnia błędy wynikające z niedbałości
 • często nie stosuje się do instrukcji i ma kłopoty z dokończeniem zadań szkolnych oraz wypełnianiem codziennych obowiązków, choć rozumie polecenia i nie buntuje się przed ich wykonaniem
 • ma trudności ze zorganizowaniem sobie pracy
 • opóźnia lub unika rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego (np. odrabianie zajęć domowych)
 • często gubi rzeczy potrzebne do pracy lub zabawy, np. przybory szkolne, książki
 • łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców
 • często zapomina o codziennych obowiązkach

U dzieci w wieku przedszkolnym można zaobserwować nadruchliwość oraz impulsywność, natomiast nie są jeszcze wyraźne zaburzenia uwagi (zwykle objawy z tej grupy silnie ujawniają się już po rozpoczęciu nauki szkolnej). W przypadku występowania wyżej wymienionych objawów warto skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego.