Poza psychoterapią małżeńską w naszym gabinecie w Poznaniu możemy zaproponować profesjonalną terapię rodzin. Ta forma pomocy psychologicznej obejmuje nie tylko osobę przejawiającą konkretne trudności (np. nastolatka), ale całą jego rodzinę. Nawet jeśli jesteś członkiem rodziny, który odczuwa potrzebę skorzystania z fachowego wsparcia psychoterapeuty, możesz skorzystać z terapii samodzielnie. Często jest to dobry początek do zainicjowania zmian na lepsze.

Psycholog rodzinny / terapeuta pomaga przywrócić zgubioną akceptację, szacunek, a także spokój i miłość w rodzinie, które pod wpływem emocji znalazły się gdzieś daleko.

 

Kiedy warto skorzystać z terapii dla rodzin?

Z terapii rodzinnej warto skorzystać w szczególności, kiedy:

  • Czujemy, że problemy jednego z członków rodziny mają niekorzystny wpływ na relacje z pozostałymi,
  • Odczuwamy, że relacje w rodzinie przyczyniają się do trudności jednego z jej członków bądź je nasilają,
  • Rodzina przeżywa jakiś życiowy kryzys (np. rozwód, utratę pracy, śmierć kogoś bliskiego),
  • Poszczególne osoby w rodzinie odczuwają trudności we wzajemnym komunikowaniu się,
  • Rodziców niepokoi zachowanie dziecka, które zaczyna się zachowywać inaczej niż do tej pory,
  • Rodzice zmagają się z trudnościami wychowawczymi,
  • Rodzice mają poczucie, że tracą kontakt ze swoim dzieckiem.

Na jakie efekty można liczyć po zakończeniu terapii rodzinnej?

Terapia rodzinna nie zawsze przynosi skutki, które można zaobserwować podczas trwania sesji psychoterapeutycznych. Najczęściej poprawa następuje powoli i stopniowo. Jednym z podstawowych rezultatów leczenia powinno być ustąpienie problemu, z jakim rodzina zgłosiła się po pomoc do psychoterapeuty. Częstym efektem jest także poprawa wzajemnej komunikacji między domownikami, którzy zaczynają zwracać większą uwagę na to, co mówią. Dla każdego z członków rodziny skutkiem terapii może być też bardziej adekwatne rozpoznawanie i respektowanie własnych oraz cudzych granic w kontakcie. Po zakończeniu leczenia rodzice mogą ponadto zwiększyć zakres swoich kompetencji wychowawczych.