Grupa terapeutyczna dla DDA/DDD

Wiele osób uświadamia sobie, że dwoje lub jedno z ich rodziców było/jest alkoholikami lub uzależniło się od innych substancji psychoaktywnych. Nieliczni rozumieją jakie są skutki uzależnienia. Uczestniczenie w grupie DDA/DDD ( Dorosłe Dziecko Alkoholika/ Dorosłe Dziecko Pochodzące z Rodziny Dysfunkcyjnej) jest jedną z dróg w kierunku zdrowienia.

  Grupa skierowana jest do osób, które:

 • nie okazują, nie nazywają, nie rozpoznają swoich emocji,
 • chcą zmienić wzorce postępowania, schematy budowania relacji i sposoby rozwiązywania konfliktów wyniesione z domów rodzinnych,
 • myślą, że nikt inny nie doświadczał tego, co one,
 • są „dziwne, osamotnione i naznaczone”,
 • chcą się nauczyć być z innymi bezwarunkowo,
 • wypowiedzieć to, co zdarzyło się w przeszłości i wejść w przyszłość samostanowiąc o sobie na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania dorosłego człowieka,
 • są gotowe wypowiedzieć prawdę o sobie nie obarczając nikogo winą.

Grupa ma charakter grupy zamkniętej – nie ma możliwości dołączenia do uczestników w trakcie pracy grupy.
Liczba uczestników – od 6 do 8.
Spotkania odbywają się w uzgodnionym z uczestnikami terminie.
Przewidywany czas trwania – od 10 do 12 miesięcy przy grupie 6-osobowej.
Koszt – 70 zł/2h, płatność za miesiąc z góry.
Dla pacjentów spoza ośrodka konieczna jest jednorazowa konsultacja w cenie 90zł.
Termin pierwszego spotkania zależy od zebrania się grupy.
Prowadzący grupę – Renata Graduszyńska

Grupa terapeutyczna dla kobiet mających trudność wejścia w związek

Czym jest grupa terapeutyczna?
Grupa psychoterapeutyczna stwarza szansę poznania siebie w oparciu o kontakt z innymi uczestniczkami grupy. Jest rodzajem doświadczenia, które sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi i związków z nimi. Przy pomocy osoby prowadzącej i jasnych, obowiązujących w grupie zasad zapewniany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa, by umożliwić mówienie o tym, co trudne, niejasne, osobiste.

Dla kogo adresowana jest oferta?
Grupa przeznaczona jest dla dorosłych kobiet, które mają problemy w relacjach z innymi ludźmi: członkami rodziny, przyjaciółmi, znajomymi, a zwłaszcza dla tych, które mają trudność w nawiązaniu związku. To dobre miejsce dla kobiet nieśmiałych i wycofanych lub tych, które mają poczucie, że są odbierane inaczej niż by tego chciały.

Prowadzona grupa ma charakter zamknięty, nie ma możliwości wprowadzania nowych członkiń w trakcie jej trwania.

Zapraszamy kobiety chcące popracować nad relacjami, posłuchać informacji zwrotnych, poszukujących dróg rozwoju i podniesienia poziomu świadomości.

W czym pomaga grupa?
Grupa sprzyja zwiększaniu odpowiedzialności, uświadomieniu możliwości wyboru, co może dać początek zmianom i pomóc odnaleźć drogę do własnego rozwoju i lepszego, świadomego życia.

 1. 1. Czas trwania: 12 miesięcy (spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 120 minut) w godzinach 17 – 19
 2. 2. Osoba prowadząca: Aleksandra Furtacz – psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna
 3. 3. Miesięczny koszt uczestniczenia w grupie:
  340 zł/miesiąc (miesięczny koszt jest niezmienny- bez względu na obecność osoby na grupie oraz ilości sesji w miesiącu, koszt zawiera spotkania grupowe oraz jedną sesję indywidualną w miesiącu- sesja ta jest obowiązkowa dla wszystkich członkiń grupy), można opuścić maksymalnie jedną sesję w miesiącu

Grupa rozpoczyna się krótkim (6-ciogodzinnym) treningiem interpersonalnym,który umożliwia zapoznanie się członkiń grupy (koszt takiego treningu to 120 zł)

Ilość osób w grupie: min. 6, max. 10 kobiet. Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie proszone są o kontakt z ośrodkiem oraz umówienie się na sesję indywidualną mającą charakter diagnostyczny, koszt takiej sesji to 60 zł, zalecana ilość sesji: 1-3

Istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniu diagnostycznym z osobą prowadzącą grupę podczas „dni otwartych” gabinetów specjalistycznych.

Grupa terapeutyczna dla kobiet żyjących w niesatysfakcjonujących związkach

Dla kogo adresowana jest oferta?
Grupa przeznaczona jest dla dorosłych kobiet, które: żyją w niesatysfakcjonujących, trudnych związkach, odczuwają problem z porozumieniem się z partnerem, mają poczucie zagubienia, niezaspokojenia, czują się samotne w obecności partnera, są niezdecydowane na podjęcie jakiegokolwiek kroku

Prowadzona grupa ma charakter zamknięty, nie ma możliwości wprowadzania nowych członkiń w trakcie jej trwania.

Zapraszamy kobiety chcące popracować nad swoimi relacjami, posłuchać informacji zwrotnych, poszukać dróg rozwoju i podniesienia poziomu świadomości.

W czym pomaga grupa?
Grupa sprzyja zwiększaniu odpowiedzialności, uświadomieniu możliwości wyboru, co może dać początek zmianom i pomóc odnaleźć drogę do własnego rozwoju i lepszego, świadomego życia.

 1. 1. Czas trwania: 12 miesięcy (spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 120 minut) w godzinach 17 – 19
 2. 2. Osoba prowadząca: Aleksandra Furtacz – psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna
 3. 3. Miesięczny koszt uczestniczenia w grupie:
  340 zł/miesiąc (miesięczny koszt jest niezmienny- bez względu na obecność osoby na grupie oraz ilości sesji w miesiącu, koszt zawiera spotkania grupowe oraz jedną sesję indywidualną w miesiącu- sesja ta jest obowiązkowa dla wszystkich członkiń grupy), można opuścić maksymalnie jedną sesję w miesiącu

Grupa rozpoczyna się krótkim (6-ciogodzinnym) treningiem interpersonalnym,który umożliwia zapoznanie się członkiń grupy (koszt takiego treningu to 120 zł)

Ilość osób w grupie: min. 6, max. 10 kobiet. Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie proszone są o kontakt z ośrodkiem oraz umówienie się na sesję indywidualną mającą charakter diagnostyczny, koszt takiej sesji to 60 zł, zalecana ilość sesji: 1-3

Istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniu diagnostycznym z osobą prowadzącą grupę podczas „dni otwartych” gabinetów specjalistycznych.