Grupa terapeutyczna dla DDA/DDD

Wiele osób uświadamia sobie, że dwoje lub jedno z ich rodziców było/jest alkoholikami lub uzależniło się od innych substancji psychoaktywnych. Nieliczni rozumieją jakie są skutki uzależnienia. Uczestniczenie w grupie DDA/DDD ( Dorosłe Dziecko Alkoholika/ Dorosłe Dziecko Pochodzące z Rodziny Dysfunkcyjnej) jest jedną z dróg w kierunku zdrowienia.

    Grupa skierowana jest do osób, które:

  • nie okazują, nie nazywają, nie rozpoznają swoich emocji,
  • chcą zmienić wzorce postępowania, schematy budowania relacji i sposoby rozwiązywania konfliktów wyniesione z domów rodzinnych,
  • myślą, że nikt inny nie doświadczał tego, co one,
  • są „dziwne, osamotnione i naznaczone”,
  • chcą się nauczyć być z innymi bezwarunkowo,
  • wypowiedzieć to, co zdarzyło się w przeszłości i wejść w przyszłość samostanowiąc o sobie na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania dorosłego człowieka,
  • są gotowe wypowiedzieć prawdę o sobie nie obarczając nikogo winą.

Grupa ma charakter grupy zamkniętej – nie ma możliwości dołączenia do uczestników w trakcie pracy grupy.
Liczba uczestników – od 6 do 8.
Spotkania odbywają się w uzgodnionym z uczestnikami terminie.
Termin pierwszego spotkania zależy od zebrania się grupy.
Prowadzący grupę – Renata Graduszyńska

Istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniu diagnostycznym z osobą prowadzącą grupę podczas „dni otwartych” gabinetów specjalistycznych.