Jestem psycholożką i psychoterapeutką pracującą i szkolącą się w nurcie psychoterapii systemowej. Dlatego, podczas naszych spotkań, dbam o bezpieczną relację terapeutyczną, towarzyszę Państwu w poszukiwaniu nowych znaczeń doświadczanych problemów oraz pomagam odkrywać posiadane zasoby. Prowadzę konsultacje indywidualne dla młodzieży (od 16 r.ż.), dorosłych i rodzin, wspieram w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach oraz trudnościami w oswojeniu zachodzących w życiu zmian. Pomagam rozpoznać i przeformułować powtarzające się wzorce zachowań, które utrudniają Państwu satysfakcjonujące funkcjonowanie w środowisku społecznym lub zawodowym. Wierzę w holistyczny model zdrowia, obejmujący zarówno zdrowie psychiczne, fizyczne, jak i optymalne funkcjonowanie społeczne.

Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej z nastolatkami, osobami dorosłymi i rodzinami, regularnie prowadzę też warsztaty rozwojowe w obszarze umiejętności osobistych.

Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w ramach którego superwizuję swoją pracę, przestrzegam standardów Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa. Dbam o ciągły rozwój biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących wspierania zdrowia psychicznego.

Wykształcenie:

 

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Dzieci, Młodzieży, Rodziny w Poznaniu

Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS

Ukończone z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku: Psychologia Kliniczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Ukończone studia magisterskie na kierunku: Pedagogika Specjalna