Adresowana jest do osób chcących poprawić relacje w związku, przeżywających kryzys, zadających sobie pytania o sens bycia razem.
To praca wspomagająca rozwój każdego z partnerów poprzez rozumienie swoich zachowań, nabywanie umiejętności rozmawianie o emocjach i potrzebach, konstruktywna komunikacja na tematy trudne.
Proces terapeutyczny opiera się na współpracy obojga, znalezieniu źródeł konfliktu i ustaleniu strategii wychodzenia z niego poprzez wdrażanie osiągniętych w terapii zmian.
W terapii par bardzo ważna jest wspólna motywacja do pracy w gabinecie.