8 październik
Alkohol 2

Pomimo powszechnego przekonania o prozdrowotnym wpływie niewielkich dawek alkoholu na zdrowie nie ma rzetelnych, potwierdzonych naukowo dowodów na poparcie tej tezy. Przeprowadzona natomiast setki badań potwierdzających założenie, że picie alkoholu na negatywny wpływ na właściwe każdy narząd człowieka.

Mogę śmiało powiedzieć, że:

  • alkohol jest substancją wywołującą wiele chorób i stwarzającą problemy diagnostyczne,
  • uzależnieni później zgłaszają się do lekarza, leczą się niesystematycznie, nie biorą regularnie leków, lekceważą diagnozy,
  • alkohol zmniejsza i zmienia zdolność oddziaływania leków wchodząc z nimi w interakcje,
  • alkohol zwiększa wypadkowość, w tym również ze skutkami śmiertelnymi,
  • ryzyko popełnienia samobójstwa jest 3-9 razy większe niż wśród osób niepijących alkoholu,
  • zatrucia alkoholem są/bywają śmiertelne.