8 październik
Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest przedmiotem badań teoretycznych i klinicznych wielu naukowców. Jedną z kwestii, którą się zajmują to próby opisu faz uzależnienia od tej substancji. Dzisiaj przedstawię fazy rozwoju choroby, następnym opisem będą podtypy uzależnienia.

W celu dokonania diagnozy lub autodiagnozy nie ma konieczności spełniania wymogu dopasowania się do wszystkich bez wyjątku kryteriów. Ważne jest aby w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących modelu picia i konsekwencji wypijanego alkoholu na nie

Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu.

Faza wstępna tzw. objawowa

charakteryzuje się piciem w celu uzyskania ulgi przy jednoczesnym wzroście tolerancji na alkohol.

Faza ostrzegawcza, zwiastunowa

pojawia się coraz większa koncentracja na alkoholu, picie po kryjomu i z chciwością(łapczywie). Alkoholik szuka lub organizuje okazje do wypicia. Sytuacja staje się trudniejsza dla pijącego i otoczenia nierozumiejącego symptomów rozwijającej się choroby, co skutkuje wzrostem poczucia winy u pijącego oraz unikanie rozmów na temat alkoholu.

Faza krytyczna(ostra, krzyżowa)

alkoholik traci kontrolę nad piciem. Czuje objawy głodu alkoholowego. Poszukuje usprawiedliwień dla wypicia i tworzy racjonalne uzasadnienia dla wypicia np. „narodziny dziecka muszą być opite”, „mam stresującą pracę i mi się należy”, „o co Ci chodzi? wszyscy piją”, „piwo nie uzależnia”, „piwo to nie alkohol” itp. Otoczenie coraz bardziej jest zaangażowane w rozwijającą się chorobę widząc i odczuwając jej skutki. Alkoholik reaguje agresją na uwagi i obwinia otoczenie o to, co się z nim dzieje. Pojawia się etap narzucania sobie okresów abstynencji (sierpień, Wielki Post, urlop) oraz próby zmiany wzorców picia. Polega to na tłumaczeniu sobie i otoczeniu, że skoro piłem z Stachem i Wojtkiem zawsze w sobotę i tylko piwo, a teraz piję w piątek z sąsiadem i tylko drinki to nic mi nie jest. Chory nie przyznaje się do powtarzających się wyrzutów sumienia. Koncentracja na piciu skutkuje wyraźnym zawężeniem zainteresowań oraz zaniedbywaniem bliskich, znajomych i pracy. Alkoholik dba o stały zapas alkoholu w domu lub obmyśla strategię szybkiego uzupełnienia płynów. Alkohol obniża łaknienie lub pobudza go w sposób nienaturalny. Życie intymne zmienia się. Alkohol powoduje obniżenie i osłabienie popędu seksualnego. Niemożność prowadzenia satysfakcjonującego pożycia seksualnego kontrastuje z epizodami urojonej zazdrości o niewierność małżeńską lub partnerską.

Faza przewlekła

chory wpada w okresy wielodniowego picia, czyli ciągi. Następuje dalsze osłabienie zasad moralnych. Zdobycie alkoholu staje się celem nadrzędnym. Aby go zdobyć dochodzi do podbierania pieniędzy w domu, kradzieży w sklepach, prostytucji, okłamywania otoczenia, jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, przemoc fizyczna, słowna i psychiczna. Uszkodzenie myślenia i zdolność do samooceny. Picie alkoholi niekonsumpcyjnych (perfumy, płyny samochodowe, środki chemiczne) przyspiesza degradację organizmu na poziomie fizycznym i psychicznym. Do zmian fizycznych należy zaliczyć tremor (drżenie), padaczkę alkoholową, do psychicznych lęki i psychozy alkoholowe. Występowanie ciężkich stanów fizycznych poprzedza zgon.

ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ ŚMIERTELNĄ