Mediacje są nowoczesną formą rozwiązywania konfliktów w opozycji do form agresywnych i procesowych. Strony konfliktu najlepiej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami. W rezultacie to wyłącznie od nich zależy kształt ostatecznego porozumienia.
To, co do tej pory wydawało się niemożliwe, czyli dokonanie uzgodnień między stronami znajdującymi się często w ostrym konflikcie, nieumiejącymi ze sobą rozmawiać, podczas mediacji okazuje się, że strony potrafią z szacunkiem zwracać się do drugiej osoby, wysłuchać się wzajemnie, zrozumieć motywy działania i wspólnie wypracować satysfakcjonującą ugodę.

Decyzja o podjęciu mediacji zależy tylko i wyłącznie od zainteresowanych osób. Każda ze stron, jak również mediator, ma możliwość przerwania mediacji.

Podstawowe zasady prowadzenia mediacji:

 • dobrowolność – obie strony konfliktu samodzielnie podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji. Strony mają możliwość przerwania mediacji na każdym jej etapie, nie muszą nawet podawać przyczyny rezygnacji. Strony muszą także akceptować osobę mediatora, zawsze mają możliwość zrezygnowania z osoby mediatora w trakcie mediacji i wyboru innego mediatora.
 • neutralność – mediator nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania, nie wypowiada też swoich opinii na temat sporu. Jego rolą jest stworzenie przestrzeni do bezpiecznej i rzeczowej rozmowy o problemie, a rozwiązanie konfliktu zależy wyłącznie od stron mediacji.
 • bezstronność – mediator w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu, dba o równowagę między stronami w trakcie prowadzenia mediacji.
 • poufność – mediacja ma charakter poufny. Informacje, dotyczące m.in.: faktów, opinii, zachowań i uczuć, uzyskane przez mediatora są objęte tajemnicą. Mediator nie będzie mógł być świadkiem w ewentualnym procesie między stronami mediacji (chyba, że strony zdecydują inaczej).
 • samodzielność stron w poszukiwaniu rozwiązań – w mediacji uznaje się, że strony są ekspertami od własnego konflikt i że jedynie one mogą wypracować najlepsze porozumienie, dlatego mediator nie sugeruje rozwiązań i nie ocenia. Zaakceptuje także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron.

Mediacja umożliwia obu stronom sporu:

 • bezpośredni wpływ na rozwiązanie konfliktu;
 • zamianę walki na działanie mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu;
 • współdecydowanie o sobie i przebiegu konfliktu;
 • przyjęcie odpowiedzialności za własne czyny;
 • odreagowanie emocji, nazwanie odczuć i uczuć towarzyszących stronom w czasie trwania sporu;
 • wyrażanie potrzeb;
 • budowanie atmosfery szacunku stron do siebie nawzajem;
 • ustalenie działań wynikających ze sposobu rozwiązania konfliktu;
 • satysfakcję rozstrzygnięć dla wszystkich stron konfliktu (win-win/wygrany-wygrany).

Zapraszam do skorzystania z mediacji, jeśli:

 • trudno Ci porozumieć się z bliskimi, a bardzo Ci na tym zależy;
 • jesteś w separacji, po rozwodzie lub zamierzasz się rozstać i chcesz ustalić sprawę kontaktów Twojego dziecka z drugim rodzicem, dziadkami, nowym partnerem Twoim lub byłego małżonka;
 • chcesz uczestniczyć w wychowaniu, edukacji i opiece nad swoim dzieckiem i potrzebujesz do tego jasnych ustaleń;
 • od jakiegoś czasu trudno Ci porozumieć się z własnym dzieckiem;
 • to Ty jesteś dzieckiem i masz trudności w relacji z rodzicami lub jednym z nich;
 • Twoi rodzice wymagają opieki (z powodu podeszłego wieku lub choroby) i chcesz ustalić tę kwestię wspólnie z nimi i/lub rodzeństwem;
 • jesteś rodziną zastępczą lub adopcyjną i konflikty między Tobą a dzieckiem są dla Was bardzo bolesne;
 • chcesz wyjaśnić nieporozumienia między Tobą a rodzeństwem;
 • chcesz wyjaśnić nieporozumienia między Tobą a teściami lub Tobą a zięciem/synową;
 • masz niesatysfakcjonujące relacje z rodziną z powodu konfliktowych spraw majątkowych;
 • nie chcesz walki i długotrwałych rozpraw, postanowień sądu, na które często nie masz wpływu, ale chcesz decydować o sobie i sprawach ważnych dla Twojej rodziny.

Mediacje mogą być stosowane w szerokiej gamie konfliktów:

 • rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych;
 • towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych;
 • szkolnych;
 • pracowniczych.