Jestem psychologiem o specjalności klinicznej i absolwentką studiów magisterskich o kierunku biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Zajmuję się szeroko pojętym wsparciem i rozwojem dzieci powyżej 10 r. ż., młodzieży i dorosłych. Zajmuję się przede wszystkim problemami: relacyjnymi, wychowawczymi, związanymi z nauką, zaburzeniami nastroju i lękowymi, psychosomatycznymi.

Wspieram również klientów w zakresie doradztwa zawodowego i kariery przeprowadzając sesje coachingowe oraz symulacje rozmów kwalifikacyjnych i budując indywidualny plan działania. Działania te mają na celu głównie: zdobycie wymarzonej pracy, awans zawodowy, stawianie sobie celów zawodowych. Spotkania w zależności od potrzeby mogę prowadzić w języku niemieckim lub angielskim.

W swojej pracy kieruję się podejściem całościowym czyli HOLISTYCZNYM, badając wszelkie obszary (psychiczne / somatyczne) pacjenta / klienta, które wpływają na jego dobrostan. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

KWALIFIKACJE

– studia na uniwersytecie SWPS w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna

– studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, kierunek: biznes międzynarodowy

– obecnie w trakcie certyfikacji jako seksuolog

– liczne szkolenia w nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Poznaniu

Dom Opieki w Kobylnikach

Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Poznaniu

Fundacja ‚Zaginieni’ w Warszawie