Zajęcia mają na celu m.in.: pobudzenie wyobraźni, która wpływa na poprawę logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zdolności analizowania i syntezy, wzbogacenie słownictwa, poprawę koncentracji, spostrzegawczości, cierpliwości, itp.

W trakcie spotkań uczestnicy:

 • wszechstronnie trenują pamięć;
 • poznają techniki sprawnego i efektywnego uczenia się;
 • poprawią efektywność zapamiętywania;
 • poznają metody robienia skutecznych notatek;
 • pobudzą wyobraźnię, która wpływa na poprawę logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zdolności analizowania i syntezy;
 • wzbogacą słownictwo; doskonalą dotychczasową technikę czytania (ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia czytanego tekstu);
 • uczą się jak efektywnie organizować swój czas.

Zajęcia wzbogacone są dodatkowymi ćwiczeniami z kinezjologii wg Dennisona usprawniającymi m.in. pracę mózgu.

Kinezjologia edukacyjna – opracowana przez dr Paula E. Dennisona, określana także mianem Gimnastyka Mózgu® lub „ćwiczeniami Dennisona” – metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju naszej osobowości, zwłaszcza tych, związanych z procesami uczenia się, podnosząca wielopłaszczyznową efektywność funkcjonowania człowieka. Bezpieczne ćwiczenia Dennisona mobilizują mózg do synchronicznej pracy obu półkul, zmieniają stare, stresowe wzorce przyswajania wiedzy i pozwalają na uczenie się twórcze, pełne radości i akceptacji dla samego siebie oraz zgodne z potrzebami naszego ciała i umysłu. Chociaż najczęściej terapia ta stosowana jest u dzieci mających problemy z nauką lub wykazujących zaburzenia rozwojowe (zaburzenia ruchowe, zaburzenia uwagi, trudności w nauce czytania i pisania), może być z powodzeniem wykorzystywana w pracy z dorosłymi, którzy chcą poprawić jakość swojego życia.

Kinezjologia edukacyjna ma na celu m.in.:

 • integrację pracy półkul mózgowych,
 • przeciwdziałanie dysleksji,
 • poprawę koncentracji i uwagi,
 • doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowej,
 • doskonalenie pisania i czytania, oraz umiejętności matematycznych,
 • obniżanie nadmiernego napięcia mięśniowego,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej i równowagi,
 • nabieranie odwagi w podejmowaniu działań,
 • budzenie pewności siebie,
 • wspomaganie komunikacji i rozwoju mowy.

Program pracy z dzieckiem dostosowany jest do jego indywidualnych potrzeb. Ma korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację z sobą i z innymi, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

Zapraszam na zajęcia osoby mające zarówno zalecenia od psychologa lub pedagoga, opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jak i chcące wesprzeć swój rozwój oraz poprawić jakość swojego życia.

Ważne:

 • zajęcia przewidziane są dla osób od 4 roku życia,
 • zalecany wygodny strój i dobry humor,
 • regularne spotkania 1 x w tygodniu po 55 min.

Spotkania odbywają się po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu:
– numer telefonu: +48 504 219 199