Warsztaty dla Rodziców, Dziadków, Wychowawców, Opiekunek i wszystkich innych osób sprawujących opiekę nad Dziećmi

„Wychowywać, to kochać i wymagać.”

Zapraszamy na warsztaty „Wychowywać, to kochać i wymagać”.

Zagadnienia omawiane i przepracowywane w trakcie spotkań tworzą program mający na celu budowanie relacji opartych na miłości i szeroko rozumianej akceptacji, szacunku do siebie i poszanowaniu innych oraz umiejętnym stawianiu wymagań.

I. Wychowywać – to szanować i wspierać.

 1. Ja Rodzic. (Ja Opiekun).
 2. Dziecko a jego zachowanie.
 3. Granice indywidualne i rodzinne.
 4. Problem Rodzica (Opiekuna). Problem Dziecka.
 5. Zachęcanie Dziecka do samodzielności.

II. Wychowywać – to czuć, słyszeć i rozumieć.

 1. Inteligencja emocjonalna.
 2. Potrzeby.
 3. Pochwały.
 4. Komunikacja bez przemocy.

III. Wychowywać – to rozwijać własne człowieczeństwo.

 1. „Nie igraj ze słowami” – „Słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne” Matka Teresa z Kalkuty.
 2. Blokady w komunikacji.
 3. Kary.
 4. Konflikty w rodzinie.

Miejsce spotkań – Gabinety specjalistyczne Renata Graduszyńska, ul. Mateckiego 4, Poznań (Piątkowo).
Dojazd – autobusem 46.
Liczba uczestników – 5 – 10 osób.
Spotkania odbywają się w poniedziałki, godz. 18:30 – 21:30.
Przewidywany czas trwania – 3 miesiące – 10 spotkań.
Koszt – 270 zł za miesiąc, płatność w czasie pierwszego spotkania – gotówką.
Chęć udziału w warsztatach proszę zgłaszać telefonicznie: 504 219 199.

Termin pierwszego spotkania – zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Serdecznie zapraszam i proszę o przekazanie informacji o warsztatach wszystkim osobom, które sprawują opiekę nad Dziećmi.