Zachowania wskazujące na występowanie u dziecka zaburzeń ze spektrum zaburzeń autystycznych:

 • autystyczna izolacja
 • przymus stałości otoczenia (np. bardzo nerwowo reagują na zmianę ułożenia zabawek)
 • niezdolność do interakcji społecznych
 • stereotypowe, powtarzające się czynności (np. chodzenie na palcach, machanie rękami, popadanie w bezruch)
 • zaburzenia mowy (echolalia czyli powtarzanie wyrazów, zdań; odwracanie zaimków) również całkowity brak mowy
 • łatwość mechanicznego zapamiętywania

Autyzm dziecięcy można podejrzewać u dziecka, które:

 • nie gaworzy,
 • nie wskazuje ani nie wykonuje innych celowych gestów po pierwszym roku życia
 • nie wypowiada nawet pojedynczych słów w wieku 16 miesięcy
 • nie składa słów w pary w wieku 2 lat
 • nie reaguje na własne imię
 • traci zdolności językowe lub społeczne

Inne deficyty (mówimy o nich, jeśli brak danej umiejętności występuje w okresie, gdy rozwojowo dane zachowanie powinno się pojawić):

 • dziecko unika kontaktu wzrokowego
 • nie reaguje na obecność drugiej osoby
 • nie potrafi się bawić zabawkami
 • nadmiernie porządkuje zabawki lub inne przedmioty (np. starannie układa w prostej linii)
 • jest bardzo silnie przywiązane do jednej zabawki lub przedmiotu
 • słabo reaguje na kierowane do niego komunikaty, co może sprawiać wrażenie kłopotów ze słuchem
 • rzadko szuka pocieszenia,
 • w sposób nietypowy reaguje na wyrazy złości lub czułość rodziców
 • nie potrafi rozpoznawać emocji w mimice, brzmieniu głosu itp.
 • nie potrafi ocenić sytuacji z perspektywy drugiej osoby (np. nie rozumie, że ktoś może mieć inną wiedzę, uczucia niż one)
 • nie uśmiecha się
 • ma kłopoty z panowaniem nad emocjami (płacze w klasie, wybucha złością, niszczy przedmioty, atakuje siebie, np. biję się po głowie)

W przypadku występowania wyżej wymienionych objawów warto skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego.